3 maart 2017 | Blog

Sommige koplopers willen meer

Enkele weken geleden was ik op het Utrecht Science Park om kennis te maken met Tulay Arsav, ons contactpersoon bij de VSU (trekkingsgerechtigde gebied 6). Zij vroeg aan mij of er ook een soort netwerk bestaat van mensen die regelmatig met Ondernemersfonds Utrecht te maken hebben. Zoiets is er eigenlijk niet. We hebben een Raad van Advies, maar dat is een bestuurlijk orgaan en het wordt aan die tafel over het algemeen niet heel ‘operationeel’. Terwijl ik haar dus ontkennend antwoordde, betrapte ik mijzelf erop dat ik enorm aansloeg op het idee.

In de weken daarna gebeurde er iets bijzonders.

Tijdens de de voorbereiding van het verjaardagsfeestje van het OfU (30 januari jl.) had ik vele contactmomenten met actieve Utrechtse ondernemers. Het bovenstaande onderwerp kwam in die ontmoetingen meerdere keren in verschillende vormen terug. De strekking was telkens min of meer gelijk: wij zouden het leuk en nuttig vinden om met enige regelmaat van gedachten te wisselen met anderen die zich actief bezighouden met het OfU. We willen van hen leren en samen nadenken over uitdagingen waar we tegenaan lopen.

Nu kan ik me nauwelijks een groter compliment voor OfU voorstellen.

Als een dergelijk initiatief van de grond komt, is dat een bevestiging dat OfU écht leeft. Ja, er wordt al volop gebruik gemaakt van de collectieve middelen, maar blijkbaar zijn er koplopers in de stad die méér willen: van elkaar leren om slimmer en effectiever samen te werken. Zinvollere bestedingen te doen uit het fonds. Begrijp me niet verkeerd: een dergelijk platform hoeft er niet te komen, maar als dit gaat ontstaan vanuit de gebieden zelf, dan willen we daar graag aan meewerken.

Beste koplopers: ik heb geen idee hoe jullie dit willen vormgeven. Ik denk ook dat het contraproductief gaat werken als wij dat hier op kantoor uit gaan stippelen.

Zullen we beginnen met een kop koffie?

Stuur me een mailtje en we’ll take it from there!
Alan Grommers

alan@ondernemersfondsutrecht.nl