7 juni 2017 | Nieuws

Update bijeenkomst nieuwe omgevingswet 21 juni

  • nieuwe-omgevingswet

In dit nieuwsbericht kondigden we het al aan: naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2019 organiseert De Slinger Utrecht – in samenwerking met de Provincie Utrecht, Wyn & Stael advocaten, Asnova Architecture en Ondernemersfonds Utrecht – het event ‘Ondernemer, Omgeving en Omgevingswet’.
Hieronder geeft de organisatie van de bijeenkomst een korte toespitsing en update.

Omgevingswet: de essentie

De essentie van de nieuwe Omgevingswet: meer ruimte voor burgers en ondernemers om hun eigen omgeving in te richten. De wet gaat ervan uit dat burgers en ondernemers daar prima toe in staat zijn. De overheid stuurt op hoofdlijnen en maakt ideeën en initiatieven in die richting mogelijk.

De toekomst

Cruciaal is: kan en gaat de overheid ook echt op afstand sturen op principes (gezonde, gelukkige stad, prosperity)? En hoe visionair en betrokken zijn de ondernemers in Nederland / Utrecht? Zeker is dat het hier gaat om een cultuuromslag die ook al jaren gaande is en waarbij beide kanten nog veel kunnen leren.

Maar De Slinger Utrecht is ervan overtuigd dat dit wel de toekomst is. Een vrije, open samenleving en economie leiden uiteindelijk tot meer innovatie, dynamiek, welvaart en welzijn.

Dit event wil ondernemers ervan overtuigen dat hun visie, dromen en initiatieven straks binnen nieuwe wetgeving meer kans van slagen hebben.

Programma en sprekers

Erwin Heurkes

Als eerste spreker hebben we daarom Erwin Heurkens geprogrammeerd. Hij is assistant-professor Urban Development Management bij Bouwkunde, TU Delft en hij zal ingaan op de kracht van de betrokken ondernemer en (internationale) voorbeelden van privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling. Met voorbeelden uit onder meer: Liverpool, Bristol, New York, Seattle en ook Nederland en Utrecht.

Jan van Vulpen 

Vervolgens zal Jan van Vulpen, senior associate bij Wyn & Stael Advocaten in Utrecht, u laten zien dat de nieuwe Omgevingswet wel degelijk meer ruimte voor initiatief kan gaan bieden, hoe goede ondernemersinitiatieven met die wet juridisch geborgd kunnen gaan worden en dat omgevingsinitiatieven straks (nog) meer de moeite waard gaan zijn.

Utrechtse voorbeelden

Het nieuwe samenwerken en ‘samen stad maken’ zal worden geïllustreerd met twee Utrechtse voorbeelden van coöperatieve gebiedsontwikkeling in relatie tot de nieuwe Omgevingswet. Binnenkort wordt ook bekend welke concrete voorbeelden we samen met het Ondernemersfonds Utrecht en de gemeente Utrecht gaan selecteren.

Forumdiscussie
Door middel van een forumdiscussie met de zaal, sprekers, initiatiefnemers, overheden en andere experts gaan we ten slotte op zoveel mogelijk vragen een antwoord geven en concrete stappen zetten met ondernemen met omgeving en Omgevingswet in Utrecht!

Dagvoorzitter

Ton Peters – senior-adviseur en bestuurder bij bureau Seinpost voor economie en ruimte – zal de middag leiden. Hij heeft zeer veel ervaring met gebiedsontwikkelingen.

Vervolg: gebiedsateliers

De Slinger is met Ondernemersfonds Utrecht, gemeente Utrecht en ondernemers in gesprek over zgn. gebiedsateliers. Een gebiedsatelier is een voor iedereen toegankelijke plek in het gebied, waar gebiedsontwikkeling gezamenlijk (overheid, burgers, ondernemers) bedacht en uitgewerkt wordt. Deze ateliers moeten het ‘samen stad maken’ binnen de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet verder bevorderen.

Aanmelden

We hopen uiteraard dat ondernemers in grote getale naar de bijeenkomst komen. Aanmelden kan via De Slinger Utrecht. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Meer informatie over De Slinger Utrecht: www.deslingerutrecht.nl.