21 november 2016 | On the spot

On the spot: Petra Wammes

  • petra-wammes

– In deze rubriek bezoeken we een actieve ondernemer on the spot. Waarom zet ze zich in voor de buurt en wat is het recept voor succes? –

Gedurende haar voorzitterschap veranderde het Winkelcentrum Smaragdplein in een veilige, schone en verzorgde plek. Bezoekers komen er graag, leegstand is er nauwelijks meer. Inmiddels weet iedereen uit de buurt wie ze is: Petra Wammes, eigenaresse van kapsalon Van Kesteren en voorzitter van de winkeliersvereniging Smaragdplein.

‘Stilzitten? Niets voor mij!’

‘Toen ze me vier jaar geleden vroegen voorzitter te worden, was het winkelcentrum aan het verpauperen. Er gebeurde weinig vanuit de winkeliersvereniging en er was totaal geen achterban.’ Petra besloot toen dat ze de boel wel wilde trekken. ‘Ik ben gewend om dingen te regelen: stilzitten komt niet in mijn woordenboek voor. Alleen mijn kapsalon is voor mij niet genoeg, het voorzitterschap was een echte uitdaging.’

Aan de slag

Allereerst moest er aan de basis gewerkt worden. ‘Dankzij het Ondernemersfonds konden we bijvoorbeeld een bijdrage krijgen voor algemene kosten: verzekering, bankkosten, etc. zodat we als vereniging gewoon professioneel konden opereren.’ Vervolgens zette Petra allerlei lijntjes uit. ‘Ik heb bijvoorbeeld contact gezocht met Economische Zaken om het onderhoud aan het Smaragdplein te verbeteren en na vijftig jaar eindelijk een herkenbaar lichtbord op de gevel te plaatsen. Vanuit het Initiatievenfonds bleken we allerlei voorzieningen te kunnen financieren: plantenbakken, peukentegels en 3d-banieren.’

Iets terugdoen voor de klant

De resultaten van vier jaar voorzitterschap mogen er zijn. Maar een toegankelijk en schoon winkelcentrum is niet het enige dat de winkeliersvereniging onder leiding van Petra nastreeft. ‘Ik wil ook graag iets terugdoen voor de klanten en bezoekers. Bovendien is het geld dat beschikbaar is uit het Ondernemersfonds niet alleen van de winkeliers, maar bijvoorbeeld ook van scholen en verzorgingstehuizen. Daarom hebben we vorig jaar een maatschappelijk wijkevent georganiseerd: het ‘Golden Oldies festival’, speciaal voor senioren. Er kwamen zo’n tweehonderd mensen op af en de middag eindigde met een grote polonaise. Nog steeds vragen mensen me: wanneer doen julliehet weer? Ook in samenwerking met twee basisscholen hebben we dit jaar een actie georganiseerd, ‘back to school’.’

Soms lastig

Al met al levert ze een grote inspanning. Twee volledige werkdagen is ze kwijt aan haar voorzitterschap ‘Het resultaat is heel indirect: er staan niet ineens meer klanten op de stoep. Dat kan soms moeilijk zijn.’ Ook worstelt ze er weleens mee dat niet alle winkeliers zich hebben aangesloten bij de winkeliersvereniging: ‘Het is lastig om iedereen erbij te betrekken. Ik ben al heel tevreden met de twintig leden die we nu hebben in plaats van slechts zes, zoals enkele jaren terug. Maar toch: het zou mooier zijn als we een blok kunnen vormen en iedereen meedoet.’

Dankbaar werk

Hoewel het veel tijd en energie vraagt, weegt voor Petra de voldoening het zwaarst. ‘Het is dankbaar werk. Bezoekers weten van mijn inzet en geven bijvoorbeeld complimenten over de goed gevulde plantenbakken. En als ik merk hoe blij mensen zijn met wat we allemaal organiseren, weet ik: daar doe ik het voor.’


Dit was aflevering 2 van de rubriek ‘On the spot’.
Lees hier de eerste aflevering, met voorzitter van de Biltstraat Ondernemersvereniging Machteld Kooij.