5 februari 2018 | De professional aan het woord

De professional aan het woord: Jorine de Soet

  • jorine-de-soet

Veel trekkingsgebieden huren een professional in ter ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van projecten. Wie zijn die professionals die zoveel invloed hebben in de stad? Deze aflevering: Jorine de Soet, werkzaam voor ondernemersverenigingen aan de Amsterdamsestraatweg en in de Rivierenwijk.

Motto Jorine de Soet: Samenwerken is Samen Werken, met elkaar dingen voor elkaar krijgen.

Jorine de Soet is van huis uit planoloog en gespecialiseerd op het gebied van ruimtelijke economie en alles wat met centrumgebieden te maken heeft, van retail tot parkeergelegenheid, van stedenbouw tot marketing. Op vele plekken in Nederland heeft zij maatschappelijk gedragen centrumvisies ontwikkeld. Daarnaast is ze gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van samenwerkingsverbanden. Ze heeft hiertoe een managementmethode ontwikkeld, die ze beschrijft in haar laatste boek ‘Managen van samenwerkingsprocessen’.

Werkplezier

Zes jaar geleden werd Jorine gedwongen haar carrière op een lager pitje te zetten. Door een val van de trap liep ze ernstig hersenletsel op en nog elke dag ondervindt ze daarvan de gevolgen. Maar haar werkplezier heeft ze niet verloren: ‘Het gaat mij niet om status en aanzien. Ik hoef die villa met drie dure auto’s niet. Ik wil doen waar mijn passie ligt: mensen met elkaar verbinden en zien dat ze blij worden van die samenwerking. En ik houd van centrumgebieden waar leven is en waar mensen elkaar willen ontmoeten.’

Aanpak openbare ruimte

Met haar eigen bedrijf Kordaat in Ruimte (KIR), begeleidt Jorine de Soet nu onder andere winkeliers- en ondernemersverenigingen. Zo was ze van 2009 tot 2012 de eerste centrummanager van Utrecht, waar ze binnen de centrumvisie pleitte voor een grondige aanpak van de openbare ruimte. ‘De bestrating was verouderd, sleets, vertoonde gaten en was sterk vervuild. Terwijl de openbare ruimte juist het visitekaartje is van je stad – dat wordt vaak onderschat. Die moet je dus niet verwaarlozen.’ Toen ze in 2012 haar functie neerlegde, had ze haar persoonlijke doelstelling behaald: het politieke besluit tot herinrichting van de openbare ruimte was genomen. In Utrecht maken nu zowel ondernemersvereniging #ASW030 (voorheen Hart voor de Straatweg) als ondernemersvereniging Centrum Rivierenwijk gebruik van haar diensten.

Een wereldse straat

Met de Amsterdamsestraatweg zou het niet zo goed gaan, hoor je vaak. De straat zou onveilig zijn. Maar Jorine De Soet schetst een ander beeld. ‘Het imago is slechter dan de werkelijkheid. Het is een wereldse, internationale straat met veel kwaliteitswinkels. Mensen komen van heinde en verre naar de Surinaamse toko voor bara’s, of naar de Fightshop voor vechtsportartikelen. De Amsterdamsestraatweg wordt vaak vergeleken met een doorsnee winkelstraat. Ten onrechte: het is geen winkelstraat waar je op de vrije dag doorheen slentert, maar een straat met winkels – dat is heel wat anders. Mensen komen gericht naar die winkels toe. Deze straat heeft daardoor heel andere uitdagingen dan een ‘traditionele’ winkelstraat.’ En dus staat Jorine op de bres voor betere bereikbaarheid en is ze pleitbezorger voor het eerste half uur gratis parkeren. ‘Dan kost een broodje gewoon 2,50 in plaats van 5,00 door de parkeerkosten’.

De winkel in

Net als de Amsterdamsestraatweg heeft de Rivierenwijk ook specifieke winkels waar klanten voor omrijden. ‘De uitdaging hier is om meer bekendheid te genereren. Er zitten hier héél goede specialisten. Maar mensen moeten het wel weten. Een doodsimpele actie kan al veel opleveren. Je moet mensen natuurlijk wel de winkel ín krijgen’. Het bestuur van de ondernemersvereniging en Jorine hebben samen een evenementenorganisatie aangetrokken, die professioneel activiteiten en evenementen opzet. Ze is heel blij met het Ondernemersfonds, dat zulke investeringen mogelijk maakt. ‘Je ziet partijen actief worden. Lidmaatschap komt sneller van de grond nu er geld is en ondernemersverenigingen zijn een stuk professioneler.’