27 februari 2018 | De professional aan het woord

De professional aan het woord: Annemarie van de Beek

Veel trekkingsgebieden huren een professional in ter ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van projecten. Wie zijn die professionals die zoveel invloed hebben in de stad?

Deze aflevering: Annemarie van de Beek, werkzaam voor maar liefst vier verschillende trekkingsgebieden en daarnaast voor o.a. Platform Ondernemend Utrecht (POU) en de Utrechtse Ondernemers Sociëteit (UOS). Het motto van Annemarie: ‘Een dag niet gelachen is een gemiste dag.’

Mobiliteit

Al bijna vijfentwintig jaar is Annemarie actief in Utrechtse ondernemerskringen. Als geen ander weet ze wat er speelt en aan welke touwtjes ze moet trekken om zaken gedaan te krijgen. In al die jaren heeft ze veel zien veranderen ten positieve. Denk aan verduurzaming, of aan de toename van georganiseerde verbanden. Maar ze ziet ook negatieve ontwikkelingen. Zorgelijk vindt ze dat de stad steeds meer auto’s gaat weren. ‘Met de groei van de stad is juist mobiliteit ontzettend belangrijk. Maar waar kan het verkeer straks nog langs? Veel ondernemers zijn nu bang dat over een paar jaar niemand zich meer wil vestigen.’

Toeval

Zelf ondervindt Annemarie helaas regelmatig de gevolgen van het dichtslibben van de wegen rondom en in Utrecht. Hoewel haar professionele netwerk zich bevindt in Utrecht, speelt haar prive-leven zich af in Amersfoort. Ze pendelt dus op en neer van woon- naar werkplaats. ‘Het is geen bewuste keuze om niet in Utrecht te wonen’, vertelt ze, ‘het is toevallig zo gelopen.’ Net zoals haar bezigheden in Utrecht zich min of meer per toeval hebben verspreid. Aanvankelijk was ze van plan iets te doen met haar talent voor (vreemde) talen, maar ze rolde van de ene naar de andere secretariële functie. Alleen haar bedrijfsnaam ‘European Secretary Services (E.S.S.)’ herinnert nu nog aan haar oorspronkelijke plan.

Belangenbehartiging

We spreken Annemarie in Bar Beton op kantorenpark Rijnsweerd, waar ze behalve secretariaat ook parkcoördinator is. Het strakke, moderne filiaal van Bar Beton staat symbool voor de ambitieuze plannen die ondernemers en gemeente onlangs hebben gemaakt voor dit gebied. Stichting Kantorenpark Rijnsweerd droeg vanuit het Ondernemersfonds bij aan de ontwikkeling van deze toekomstvisie. ‘Op zo’n moment merk je hoe veel een ondernemersvereniging kan betekenen voor een kantorenpark,’ vertelt Annemarie. ‘Belangenbehartiging kan vrij onzichtbaar zijn, daardoor ziet niet iedereen meteen in waar het goed voor is. Maar door krachten te bundelen en je samen verantwoordelijk te voelen kun je zaken als veiligheid, uitstraling en bereikbaarheid optimaliseren. Zo houd je een bedrijventerrein economisch gezond.’

Veelzijdig

Ook voor de andere gebieden waar ze werkzaam is doet Annemarie meer dan het secretariaat. Uiteraard verzorgt ze het ledenbeheer en notuleert ze bestuursvergaderingen. Maar daarnaast maakt ze nieuwsbrieven en houdt ze websites bij. Ook nodigt ze leden uit voor bijeenkomsten. Dat blijft niet altijd bij een digitale uitnodiging. ‘Om mensen op de been te krijgen is er vaak meer nodig. Gelukkig heb ik een groot netwerk in de stad. Als je mensen persoonlijk benadert, komen ze sneller.’ In vergaderingen praat Annemarie gewoon mee met bestuursleden en draagt ze ideeën aan. ‘Ik ben niet het type dat er stilzwijgend bij zit en afwacht tot iemand me vertelt wat ik moet doen. Ik pak zelf de handschoen op en hou graag de vaart erin. Vaak wordt dat gewaardeerd. Voor bestuursleden is het prettig iemand te hebben die zorgt voor continuïteit en voor wie de vereniging een hoofdtaak is. En voor de leden ben ik soms net wat toegankelijker dan het bestuur zelf.’