14 juni 2017 | Nieuws

Vijf vragen aan de nieuwe directeur van ILW: Floris de Gelder

Gisteren presenteerde Industrievereniging Lage Weide Floris de Gelder als nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Talitha van den Elst op. De Gelder nam begin dit jaar afscheid als directeur van Utrecht Science Park. Daarvoor was hij o.a. directeur van Museum Speelklok en wethouder Economische Zaken, Cultuur en Stadspromotie.

OfU sprak met de kersverse voorzitter van ILW over zijn plannen met het industrieterrein en zijn visie op de ontwikkeling van Utrecht.

Van Utrecht Science Park naar Lage Weide – dat is een bijzondere overstap.

‘Op het eerste gezicht lijken het inderdaad twee verschillende werelden. De bedrijven op Utrecht Science Park zijn voornamelijk kennisinstituten, gespecialiseerd in onderzoek en onderwijs. Lage Weide is de verzamelplaats van productie-, logistiek- en transportbedrijven. Het gaat op beide terreinen om heel andere branches met andere belangen. Maar om Utrecht verder te ontwikkelen is Lage Weide net zo belangrijk als Utrecht Science Park. Een stad heeft verschillende plekken nodig voor verschillende identiteiten. Werkkrachten die bouwen aan nieuwe machines moeten zich net zo goed kunnen ontwikkelen als onderzoekers in het lab, of ondernemers in de binnenstad. Pas als iedereen die er onderdeel van uitmaakt gelukkig kan zijn is de stad compleet.’

Wat gaat jouw rol zijn op Lage Weide?

‘Ik wil graag een verbinder zijn. Van Lage Weide met verschillende andere terreinen in de stad, maar ook van de bedrijven op Lage Weide onderling. Het doet een stad goed als mensen niet langs elkaar heen praten. Onverwachte ontmoetingen tussen verschillende sectoren leveren verrassende en waardevolle ideeën op. Inmiddels heb ik verschillende talen leren spreken: die van ondernemers, bestuurders, politici en onderzoekers. Als een soort tolk van Utrecht hoop ik ervoor te zorgen dat mensen minder langs elkaar heen praten.’

floris-de-gelder

Hoe zie je dat concreet voor je?

‘Utrecht heeft veel verborgen juwelen. Vaak herkennen we ze pas als anderen ons erop wijzen. Denk aan de Uithof, dat een Science Park bleek te zijn. Of aan onze werven, waar veertig jaar geleden nog iedereen zijn vuilniszakken op dumpte. Lage Weide is volgens mij ook een verborgen juweel. Het hoge niveau waarop hier kennis wordt toegepast in de praktijk is heel spannend. Maar het gebeurt nog veel te vaak in het verborgene. Nu hoor je soms dat bedrijven op Lage Weide vervuilend zouden zijn. Dat verhaal kun je ook anders benaderen. Bedrijven hier hebben juist ontzettend veel ervaring en kennis in huis om dingen op te ruimen. Ze doen op innovatieve wijze aan recycling. Door elkaar op te zoeken en een collectief te vormen kunnen we dit verhaal beter vertellen. De kracht van het verhaal is een belangrijke sleutel tot meer zichtbaarheid en succes.’

Hoe laat je Lage Weide achter als je over een aantal jaren weer verder gaat?

‘Op dit moment is de grootste arbeidsmarktproblematiek in Utrecht de werkgelegenheid van lager opgeleide vakmensen. Lage Weide kan daar een belangrijke rol in spelen: in totaal zijn er 18.000 arbeidsplaatsen en er is ruimte om te groeien. Verder hoop ik een goede lobby neer te zetten namens het hele terrein en daarmee onder andere te werken aan de bereikbaarheid. De verbinding tussen de drie naburige stations [Leidsche Rijn, Terwijde en Maarssen, red.] en het industrieterrein moet beter. En natuurlijk hoop ik een goed verhaal neer te zetten dat het imago van Lage Weide moderniseert. Lage Weide kan een etalage zijn van het toepassen van nieuwe kennis op het gebied van logistiek en recycling. Het is een moderne proeftuin.’

Wat is je eerste prioriteit?

Omdat er in relatief korte tijd zoveel verandert in de economie is het belangrijk een langetermijnplan te maken. Op basis daarvan kunnen we bepalen welke lobby we nodig hebben en aan wat voor arbeidskrachten er behoefte is. We moeten voor zo’n plan niet alleen kijken naar Utrecht, maar ook naar Nederland als geheel. Nederland is een aantrekkelijk land voor ondernemers. Nederland is innovatief, goed bereikbaar, efficiënt, integer, fatsoenlijk, veilig, schoon en heeft een gezond economisch apparaat. Dat trekt buitenlandse investeerders. Binnen Nederland is Utrecht een super plek: het heeft de beste bereikbaarheid en arbeidsmarkt. Daarbinnen neemt Lage Weide een centrale positie in als de industriële draaischijf van Nederland.’

Lees hier het nieuwsbericht over de benoeming van De Gelder op de website van ILW.