23 juli 2019 | Nieuws

Vacature: fondsmanager Ondernemersfonds Utrecht

Om het succes van het Ondernemersfonds ook de komende jaren uit te helpen bouwen is OfU per direct op zoek naar een samenwerkingsgerichte en ondernemende fondsmanager.

De fondsmanager geeft samen met een kleine staf (op dit moment 2.5 fte) uitvoering aan het beleid van het stichtingsbestuur.

De opdracht voor de nieuwe fondsmanager omvat:

 • het verder professionaliseren van de uitvoeringsorganisatie van Ondernemersfonds Utrecht
 • het bevorderen van de professionaliteit van de samenwerkingsverbanden in de stad
 • het bevorderen van gebiedsoverstijgende en stadsbrede samenwerking

De specifieke dynamiek van de organisatie vraagt om een stevige manager die in staat is om de lijn te bewandelen tussen stimuleren enerzijds, en het bewaken van de regelgeving en voorwaarden van het fonds anderzijds. De fondsmanager is in de dagelijkse praktijk het gezicht van het Ondernemersfonds en vormt het eerste aanspreekpunt. De fondsmanager ziet samen met haar/zijn team toe op een passende voorbereiding van de aanvragen die aan het bestuur voorgelegd worden. Niet zelden wordt de fondsmanager gezien als een belangrijke sparringpartner in de totstandkoming van (complexe) aanvragen. Het behoud van een onafhankelijke positie dient een punt van aandacht te blijven, zonder dat dit verlammend werkt.

Binnen de staf is de fondsmanager resultaatverantwoordelijk en ontfermt zij/hij zich over de personeelsadministratie en het personeelsbeleid. De fondsmanager legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Utrecht.

Functie-eisen

Wij zoeken een bevlogen en veelzijdige fondsmanager. De perfecte kandidaat schakelt eenvoudig tussen communicatiestijlen en weet zich even makkelijk te bewegen tussen ondernemers als in het bestuurlijke/politieke domein.

De fondsmanager weet de medewerkers aan zich te binden en te inspireren en creëert een prettige en uitdagende werkomgeving.

Belangrijk: ondernemers vergaderen vaak ‘s avonds; het werk van de fondsmanager speelt zich dus niet altijd alleen onder kantoortijden af.

Functie-eisen:

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • ervaring als leidinggevende
 • bij voorkeur woonachtig in of nabij Utrecht-stad en heeft een grote affiniteit met de stad
 • uitstekende communicatieve vaardigheden
 • representatief en goede presentatievaardigheden
 • resultaatgericht, ondernemend
 • innovatief en creatief denker
 • (organisatie)sensitief
 • brede maatschappelijke oriëntatie

Wij bieden een unieke functie in een bijzonder dynamisch werkveld in combinatie met een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket.

Bedrijfsprofiel

Het Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen binnen Utrecht gezamenlijk te financieren. Het fonds verbindt lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties en draagt bij aan de ondernemingskwaliteit van Utrecht. Op deze manier wordt de economische structuur van Utrecht versterkt, worden de ondernemers meer betrokken en krijgen zij meer verantwoordelijkheid en zeggenschap in hun eigen omgeving.

Een in 2019 genomen raadsbesluit heeft tot gevolg dat het Ondernemersfonds een structureel karakter krijgt in Utrecht. Voor het Ondernemersfonds betekent dit dat er ruimte ontstaat om de organisatie verder te professionaliseren en toekomstbestendig te maken. Ook de samenwerkingsverbanden in de stad zijn gebaat bij een verdere professionaliseringsslag.

De laatste jaren is hard gewerkt aan het vestigen van het Ondernemersfonds als waardevol instrument om gezamenlijke investeringen in het ondernemersklimaat mogelijk te maken en verbindingen tussen mensen en tussen de verschillende sectoren te bevorderen.


Reageer hier op de vacature