23 januari 2020 | Blog

Blog Trude Maas: Een keer over trekkingsgebieden heen kijken

Ondernemend Utrecht kan de Utrechtse Vuelta-plannen steunen. Tenminste, wanneer alle -bij het fietsevenement betrokken- trekkingsgebieden botje bij botje leggen en één gezamenlijke pot geld maken. Dat proberen de Nederlandse Vuelta-organisatoren voor elkaar te krijgen, hoorden we op de OfU-nieuwjaarsborrel.

Goed idee. Passend bij de eis die de gemeenteraad neerlegde bij het Ondernemersfonds: jullie mogen dóór als je ook gemeentebrede activiteiten weet te ontwikkelen en trekkingsgebieden kunt verbinden. Nu moet het nog lukken, wie weet via de Vuelta.

In zijn eerste zeven jaren was het steeds de vraag in welke mate het Ondernemersfonds richting kan geven aan de bestedingen van de trekkingsgebieden. Per gebied worden lokale keuzes gemaakt, dat is het mooie van het OfU-systeem. Zo geven de ondernemers in Rijnsweerd liever hun beschikbare geld uit aan een strak plan voor een energie neutrale kantoorwijk, dan aan een buurtconciërge, zoals in Utrecht Oost. Terecht.

Onderling contact

Bij UtrechtDB bleven we zitten met een puzzeltje. Veel initiatieven, allemaal interessant op zich. Maar zouden ze niet sneller schaal en tempo krijgen als er meer verbinding was? Maken we eigenlijk wel voldoende gebruik van de ervaring die her en der opgedaan wordt? Hoe staat het met onderling contact?

Twee werelden, een stad

Kijk eens naar het succes van buurtconciërge Sterre Hijlkema, een idee van Ondernemersvereniging Puur Oost, bekostigd via trekkingsgebied ‘Oost’ bij het Ondernemersfonds. Toen laatst het gemeentelijk actieplan ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ in mijn brievenbus viel, vergeleek ik dat met de terugblik van Puur Oost op het eerste jaar Buurtconciërge. Het lijken twee afzonderlijke werelden, in een en dezelfde stad.

Samen stad maken

De gemeente legt in haar actieplan uit hoe Utrecht aan burgerparticipatie doet. Er staat wat ambtenaren anders gaan doen. En welke mogelijkheden voor participatie er komen. We lezen dat buurten de beschikking krijgen over eigen budgetten. Dat maakt nieuwsgierig natuurlijk, want daarmee zouden we steeds meer ‘zelf over je buurt gaan’. Er wordt flink ingezet op komende online tools, maar niet op iets simpels als participatie via een bakfiets.

Veel overeenkomst maar ook veel verschil met de aanpak in de rapportage van de door het OfU gefinancierde buurtconciërge Puur Oost. Waarom komt het Ondernemersfonds eigenlijk helemaal niet voor in het gemeentelijk actieplan?

Gemeenteraad over grenzen

Bij de -positieve- evaluatie van het Ondernemersfonds, onlangs, keek de gemeenteraad wel over grenzen heen. Toen werd vastgelegd dat het OfU bij voorkeur ondersteuning zou moeten geven aan projecten die passen bij het langetermijnbeleid van de hele gemeente. Nu lijkt daar een kans voor open doel te liggen: het Utrechtse feest dat de Vuelta-start wil ontketenen. Veel trekkingsgebieden profiteren daarvan.

Verbindingen in 2020

Een nieuw jaar met nieuwe kansen voor het Ondernemersfonds is begonnen. De Utrecht Development Board leent in 2020 haar eigen motto ‘verbinden-versnellen-verzilveren’ graag aan OfU. Met de wens voor vele verbindingen tussen Utrechtse trekkingsgebieden, ofwel mensen in stadsdelen en wijken.

Trude Maas
Voorzitter Utrecht Development Board

Vragen of reageren? Mail naar info@utrechtdb.nl