Een toost op de gezamenlijke camerabeveiliging

Op woensdag 10 januari 2018 kwamen de vertegenwoordigers van acht bedrijventerreinen samen met andere betrokkenen bijeen. Ze brachten een toost uit op de afronding van de bouwfase van hun gezamenlijke cameraproject. Met deze collectieve, grootschalige aanpak van camerabeveiliging hebben ze een Nederlandse primeur.

Acht bedrijventerreinen

Het gaat om een initiatief van de volgende acht gebieden: Lage Weide, Papendorp, Businesseiland Utrecht, Woonboulevard, Rijnsweerd, Nieuw Overvecht, Werkspoorkwartier en Oudenrijn. De terreinen werden in de bouwfase vertegenwoordigd door een bouwdirectie, bestaande uit onbezoldigde vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen, en Bureau Derksen.

De bedrijventerreinen richten samen ook de vereniging U-Safe op, vanuit de behoefte om het gehele proces op kwaliteit, werkzaamheid en privacy te beheren en meerdere zaken op het gebied van veilig ondernemen collectief in te kopen en te beheren.

Trots

Het gehele project in zijn huidige staat is het resultaat van een intensieve en soms ook ingewikkelde samenwerking tussen alle betrokken partijen. De bouwdirectie kijkt trots terug op het vertrouwen van alle vertegenwoordigers. ‘Wij zijn enorm trots dat we deze beveiliging in samenwerking met acht bedrijventerreinen voor elkaar hebben gekregen. We hebben nu de beschikking over high-tech camera’s met ontzettend veel mogelijkheden. Een mooi voorbeeld van innovatie door samenwerking. Ieder voor zich, hadden we dit niet voor elkaar kunnen krijgen.’

Ondernemersfonds Utrecht

Voor de financiering van het cameratoezicht maken deze bedrijventerreinen gebruik van het Ondernemersfonds. Het mogelijk maken van collectief cameratoezicht was een belangrijke reden voor ondernemersverenigingen in deze gebieden om zich in 2011 hard te maken voor de komst van een ondernemersfonds. Zowel de hardware als de dienstverlening voor het project wordt geleverd door Spyke Security, dat werd geselecteerd na een gezamenlijke europese aanbesteding in 2015.