Structurele steun voor Ondernemersfonds Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het Ondernemersfonds vanaf 2020 structureel te ondersteunen. Dit is besloten in de collegevergadering 0p 15 mei 2019. 

‘Uit een evaluatie blijkt dat het Ondernemersfonds kan rekenen op grote steun bij ondernemers en andere groepen die op het fonds een beroep kunnen doen’, zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken). ‘Het fonds draagt bij aan veiligheid, leefbaarheid en het verlevendigen van bijvoorbeeld winkelstraten.’

Voorzitter Hans de Leeuw van Ondernemersfonds Utrecht reageert verheugd op het voorstel van het college. ‘Het onderstreept dat het Ondernemersfonds zich de laatste jaren heeft bewezen als een waardevol instrument. Het fonds brengt verschillende partijen bij elkaar die op wijkniveau initiatieven ontplooien die bijdragen aan een economisch vitale stad. We kijken ernaar uit om de komende jaren deze belangrijke rol te blijven spelen.’

Een uitgebreidere versie van dit nieuwsbericht vind je op de website van Gemeente Utrecht.