5 januari 2016 | Ondernemersfonds Utrecht

Record bestedingen Ondernemersfonds Utrecht in 2015

Ondernemend Utrecht heeft de weg naar het fonds definitief gevonden

De bestedingen uit het Ondernemersfonds Utrecht zijn fors toegenomen in 2015. Er werden vanuit de 73 trekkingsgebieden 218 projecten geïnitieerd waarmee het totaalbedrag van de toegekende aanvragen in 2015 ruim 6.4 miljoen euro bedraagt. In de beginperiode van het fonds waren er zorgen over het langzaam opgang komen van de bestedingen. Eind 2015 lijkt ondernemend Utrecht de weg naar het Ondernemersfonds definitief gevonden te hebben. Op 5 januari 2016 zijn het Ondernemersfonds en de participatie van de gemeente binnen de trekkingsgebieden onderwerp van gesprek tijdens een Raadsinformatieavond.

Nieuwe samenwerkingsverbanden

De start van de Tour de France zorgde voor een stroom van aanvragen uit de diverse trekkingsgebieden. Organisaties en ondernemers wisten elkaar te vinden en gingen gezamenlijk aan de slag. Zo ontstonden er vele nieuwe samenwerkingsverbanden in de gebieden met als basis vaak de fonds voorwaarde van collectiviteit en samenwerking. Ook na de Grand Départ zag het fonds het aantal initiatieven fors oplopen. Sinds de start van het fonds in 2012 werden er door het fonds 462 aanvragen in behandeling genomen. Ruim de helft daarvan werd in 2015 behandeld.

Meer bestedingen uit meer trekkingsgebieden

Het aantal gebieden dat actief gebruik maakt van het fonds steeg aanzienlijk. Waren er begin 2015 nog 18 gebieden die de weg naar het fonds nog niet gevonden hadden, eind 2015 zijn dat er nog maar 6. In 4 van deze ‘inactieve’ gebieden zijn op dit moment concrete, collectieve aanvragen in voorbereiding.

Organisatie van het fonds

Na de succesvolle afronding van de eerste driejarige periode van het fonds en de verlenging eind 2014,  stond de organisatie in 2015 ook niet stil. In januari werd het fonds al versterkt met de komst van Daniëlle Berends. In maart werd ondernemer Hans de Leeuw aangesteld als voorzitter en fondsmanager en Alan Grommers nam in september het stokje over van Kjeld Vosjan.

2016

Het Ondernemersfonds verwacht in 2016 de bestedingen van 2015 te kunnen overtreffen. Daardoor zal de onderbesteding uit de beginjaren verdwijnen. In het nieuwe jaar zal het fonds vooral aan het werk gaan om sectoren zoals zorg en onderwijs nog beter aangehaakt te krijgen. Ook zoekt het Ondernemersfonds naar kansen om de communicatie rond bestedingsvoorstellen te optimaliseren.