Werkstichting Lage Weide

Trekkingsgebied 1, Advies, onderzoek en ondersteuning

Op 11 juli 2018 viel er tijdens de ALV van Industrievereniging Lage Weide (ILW) een belangrijk besluit: de oprichting van een werkstichting. Deze uitvoeringsorganisatie moet er voor zorgen dat projecten en initiatieven in het gebied effectiever en efficiënter aangepakt kunnen worden. Sinds december 2018 is de werkstichting van start met Josien van Breda als directeur.  

In een interview dat we hielden met Josien van Breda vertelde zij welke speerpunten de werkstichting heeft geformuleerd. Lees het interview hier.

Uit het interview met Josien blijkt dat o.a. de werkgelegenheid een belangrijk onderwerp is dat speelt op Lage Weide. Josien: “Om Lage Weide heen zitten nog steeds mensen thuis, terwijl er veel behoefte is aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. In de meeste andere gebieden in Utrecht overheerst de zakelijke dienstverlening, maar hier zijn veel banen op beroepsopleidingsniveau. Daarom zie ik een belangrijke rol voor de werkstichting om de aansluiting tussen het onderwijs -en dan met name het MBO- en het bedrijfsleven te verbeteren. Zodat mensen straks gemakkelijk door kunnen stromen omdat de diploma’s aansluiten bij wat de bedrijven nodig hebben en vacatures snel(ler) worden opgevuld.”

Op 12 juli werd bekend gemaakt dat in september 2019 de eerste mbo-opleiding op Lage Weide van start zal gaan (zie rechts). Hiermee wordt een stap in de goede richting gezet.

De werkstichting Lage Weide wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage vanuit het Ondernemersfonds.

Industrievereniging Lage Weide
Josie van Breda
lageweide.nl

Vergelijkbare projecten