Ondernemersvereniging Welgelegen

Trekkingsgebied 4, Welgelegen, Aankleding en uitstraling gebied, Advies, onderzoek en ondersteuning, Marketing en promotie

Gezamenlijk als ondernemers je gebied op de kaart zetten en een positieve impuls geven. Dat klinkt mooi. Maar hoe organiseer je die gezamenlijkheid? En vervolgens: hoe zet je zo’n gebied dan op de kaart? In het trekkingsgebied Welgelegen zijn ze daar vanaf vorig jaar – met OfU-geld – mee bezig, met als resultaat dat binnenkort ondernemersvereniging Welgelegen een feit is. Vanuit die vereniging kunnen mooie projecten ontstaan, met financiering vanuit OfU.

Hieronder de stappen die in Welgelegen gevolgd zijn. Het succesrecept? Gewoon beginnen! Dan volgt de rest vanzelf.

Stap 1: Koplopers

In het voorjaar van 2016 kwam een klein aantal ondernemers en instellingen uit Welgelegen bijeen om uit te zoeken hoe ze hun werkomgeving beter op de kaart konden zetten. Ze vroegen vervolgens Communicatie- en Ontwerpbureau Jong en Klasse Creatives om verschillende (kleine) brainstormsessies te organiseren met belanghebbenden. Hieruit ontstond een groepje koplopers.

Stap 2: Aanvraag bij Ondernemersfonds Utrecht

Deze ‘klankbordgroep Welgelegen’ kon richting het OfU – als informeel samenwerkingsverband – tijdelijk functioneren als trekkingsgerechtigde organisatie. Ze besloten een aanvraag te doen bij het Ondernemersfonds om Welgelegen op de kaart te zetten en gaven Jong & Klasse de opdracht hier een voorstel voor uit te werken.

Stap 3: ‘Goed toeven in Welgelegen’

Het voorstel van Jong & Klasse bestond uit een communicatiedoelstelling en -strategie en een voorlopige missie en visie voor het gebied. Die visie is kort samengevat ‘zowel de werk- als leefbaarheid in Welgelegen blijvend optimaliseren, zodanig dat het er goed toeven is’. De strategie was om eerst Welgelegen op de kaart te zetten en vervolgens een bijeenkomst te organiseren.

Stap 4: Logo en website

De eerste vier maanden (najaar 2016) is vooral geïnvesteerd in communicatie om meer ondernemers te betrekken bij de wijk en dit nieuwe initiatief. Er is een logo ontwikkeld, een website gemaakt, en social media zijn ingezet. Nieuwsberichten werden gedeeld en er werd afgeteld naar de de eerste grotere bijeenkomst.

Stap 5: Kick-off bijeenkomst

De inzet op communicatie wierp zijn vruchten af. De geslaagde kick-off op 26 januari 2017 trok zo’n 20 ondernemers. De conclusie was dat de wijk een ondernemerscollectief verdient dat ondernemers verbindt en vertegenwoordigt, met als doel het vitaliseren en veilig houden van de wijk. In april zijn de plannen daartoe geconcretiseerd en is er een tijdlijn gemaakt om Ondernemersvereniging Welgelegen officieel op te richten.

Stap 6: Een extra paar handen

Daarnaast is in april 2017 besloten een vacature uit te schrijven voor een secretarieel medewerker. In mei is Nicole Coenen aan de slag gegaan om te helpen bij het oprichten van de organisatie, de ledenadministratie, het websitebeheer, het beleggen van meetings, notuleren, communicatie, etcetera.

Stap 7: Oprichting Ondernemersvereniging Welgelegen

In september 2017 zal er een bijeenkomst komen om met alle ondernemers van Welgelegen de vereniging officieel op te richten. De kleine groep koplopers heeft zich inmiddels uitgebreid tot 80 ondernemers die zich betrokken voelen. Het doel van de vereniging i.o. is – naast het verbinden en samenbrengen van de ondernemers –  ook het zijn van een platform om aanvragen te doen uit het ondernemersfonds.

Ondernemersvereniging Welgelegen i.o.
Nicole Coenen
www.welgelegen-utrecht.nl

Vergelijkbare projecten