Nieuwe sfeerverlichting

  Trekkingsgebied 52, binnenstad Aankleding en uitstraling gebied

  Jarenlang werden de donkere dagen in de binnenstad van Utrecht opgevrolijkt door de welbekende rode verlichting. Dit jaar maakt deze winterverlichting plaats voor nieuwe lichtjes. De oude sfeerverlichting was na zeven jaar aan vervanging toe. 

  Europese aanbesteding

  Het Centrummanagement Utrecht (CMU) heeft in het voorjaar van 2016 een Europese aanbesteding uitgeschreven voor nieuwe sfeerverlichting in het centrum. Vertegenwoordigers van de vijf centrumkwartieren brachten vervolgens een advies uit aan het bestuur van CMU en maakten een keuze uit de aanbiedingen van drie leveranciers. Die keuze viel op Homan uit Mijdrecht.

  Ontwerpsessie

  Samen met Homan heeft het CMU een ontwerpsessie georganiseerd. Hierbij is met vertegenwoordigers uit de vijf centrumkwartieren gesproken over het nieuwe ontwerp voor de sfeerverlichting. Uitgangspunt hierbij was een modern ontwerp met oog voor de historische kwaliteit van het centrum. Het resultaat van de inspanningen van de verschillende ondernemers mag er zijn.

  Kwartiernamen

  Het CMU heeft enerzijds gekozen voor uniformiteit en houdt tegelijk rekening met de diversiteit in de verschillende centrumkwartieren. Daarom zal de nieuwe verlichting bestaan uit ornamenten met een warmlichte omlijsting en helderlichte vulling, in combinatie met verschillende kleuren wapenschilden per kwartier. Daarnaast wordt op een drie- tot viertal invalswegen van de verschillende kwartieren de naam van het kwartier aangekondigd.

  Boomverlichting

  Naast de overspanningen worden de pleinen en de Oudegracht uiteraard niet vergeten. Het CMU breidt de boomverlichting waar mogelijk verder uit, in ieder geval op de Neude en het Vredenburgplein. Op die pleinen waar geen boomverlichting aangebracht mag worden (Stadhuisplein, Lucas Bolwerk, Nicolaaskerkhof), brengt het CMU verlichte ballen aan.

  Kleur bekennen

  De voorgestelde kleuren voor de verschillende centrumkwartieren zijn geel, donkerrood, groen, oudblauw, donkerblauw/dieppaars. De uiteindelijke kleuren van de schildjes staan op dit moment nog niet vast. Daar zal het CMU zich de komende tijd, samen met de ondernemers, mee bezig gaan houden.

  Sneak preview

  Tot slot wordt nog gebroed op een bijzonder verlicht object als vooraankondiging van de acties en evenementen in 2017. Dit object zal zich bij uitstek lenen voor marketingacties en heeft de potentie voor veel gratis publiciteit. Het CMU heeft de ambitie om met ingang van 2016 ieder najaar zo’n bijzonder verlicht object te onthullen. Dit zal een sneak preview zijn van wat het CMU bezoekers in het jaar daarop wil bieden.

  De sfeerverlichting in de binnenstad wordt gedeeltelijk bekostigd met financiering uit het Ondernemersfonds.

  Centrum Management Utrecht
  Jeroen Roose
  http://centrummanagementutrecht.nl

  Vergelijkbare projecten