Groene Oase in Moreelsepark

Trekkingsgebied 60, Duurzaamheid

Naar buiten gaan is gezond en goed voor je. Daarom is deze zomer in het Moreelsepark een tijdelijke “Groene Oase” gecreëerd: een plek waar bewoners, werknemers en passanten met gepaste afstand tot elkaar even tot rust kunnen komen en genieten van het historische park.

Het Moreelsepark, normaal in de zomer een levendige plek met optredens en terrassen van de Parade, wordt daarmee dit jaar een plek van stilte en groen. De Groene Oase is tot stand gekomen op initiatief van de Green Business Club Utrecht (GBCU), in overleg met de gemeente Utrecht.

De GBCU zoekt voor alle initiatieven lokale en duurzame samenwerkingspartners. Daarom is eerst contact gezocht met lokale ondernemers en de bewoners van het gebied. Samen met de gemeente Utrecht en omwonenden van het Moreelsepark is een bijeenkomst georganiseerd om samen te kijken waar een Groene Oase aan zou moeten voldoen.

Op 4 juni 2020 is de tijdelijke Groene Oase geplaatst en blijft vervolgens een jaar aanwezig in het Moreelse Park. Je bent uitgenodigd om op eigen initiatief, met afstand, een bezoekje te brengen!

Vergelijkbare projecten