Graduate space

Trekkingsgebied kantorenpark Rijnsweerd (7), Aankleding en uitstraling gebied

Een goede omgeving is een zeer belangrijke factor voor start-ups om door te groeien naar scale-ups, meent Nils de Witte. Hij zette daarom de Graduate Space op in Rijnsweerd, een ‘community based accelerator concept’. Daarnaast is hij docent strategie en ondernemerschap aan de HU. Via Ondernemersfonds Utrecht dragen  bedrijven op Rijnsweerd bij aan de Graduate Space.

‘De Graduate Space is een logische vervolgplek voor bedrijven die zijn gestart bij een incubatorprogramma. Dit zijn vaak leuke bedrijven, maar ze werken te hard en focussen te veel op alleen hun omzet. Zonder zo’n plek als dit stagneert hun groei.’

Accelerator-concept

‘Met de Graduate Space beogen we een versnellend effect. Normaal zijn zulke acceleratorconcepten erg duur – dit niet. Wij willen een community creëren, met een gezamenlijke lunch en regelmatig een evenement. Zo hopen we dat bedrijven elkaar inspireren en scherp houden. Deze community is allerminst vrijblijvend: er is een zorgvuldige selectie aan de poort en er wordt gestemd of je erbij mag. Vervolgens ben je verplicht bij te dragen aan de community door er tijd voor uit te trekken en je kennis te delen.’

Rijnsweerd

‘De startende community was er eerder dan het gebouw. Het gebouw moet de community volgen – niet andersom. Samen met een aantal communityleden zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Hier op Rijnsweerd voelde het goed. De bedrijven op Rijnsweerd zijn latere klanten van deze start-ups. Nu is er ook al contact: grote corporates kunnen twee keer per jaar een issue voorleggen aan de start-ups. In ruil daarvoor dragen de corporates bij aan de Graduate Space via het Ondernemersfonds.’

Uniek

‘Zowel in Nederland als in Europa is de Graduate Space een bijzonder concept. Meestal zijn zulke plekken huisvestingsconcepten, geen communities. Het is best lastig om een community draaiende te houden op de lange termijn. Daarom doen we aan selectie aan de poort en is de duur van de overeenkomst maar twee tot drie jaar. We willen aantrekkelijk zijn en blijven voor talentvolle bedrijven, en hen een toegevoegde waarde bieden.’

OKR / SKR
Richard Kraan
kantorenparkrijnsweerd.nl

Vergelijkbare projecten