• Welkom bij Ondernemersfonds Utrecht

    Het Ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om collectieve initiatieven en investeringen binnen Utrecht gezamenlijk te financieren. Op deze website kunt u zich laten inspireren en alle informatie vinden die u nodig heeft om een aanvraag te kunnen doen.

    Video: OfU in 2 minuten

NIEUWS

Collectieve voorzieningen, collectief gefinancierd

Het Ondernemersfonds Utrecht is een fonds dat het mogelijk maakt om collectieve initiatieven, projecten en investeringen binnen Utrecht te bekostigen wanneer die bijdragen aan een economisch vitale stad. Het fonds verbindt lokale ondernemers, vastgoedeigenaren en verschillende sectoren en organisaties en draagt bij aan de vestigingskwaliteit van Utrecht. Iedereen die OZB niet-woningen betaalt, kan in samenspraak met de trekkingsgerechtigde partij een aanvraag bij het Ondernemersfonds indienen. Het fonds heeft de verantwoordelijkheid om de gemeente over de bestede gelden te informeren.

Hoe maakt u aanspraak op het fonds?

Utrecht is verdeeld in 73 trekkingsgebieden, met elk een eigen trekkingsrechtigde. Ieder trekkingsgebied mag de extra opgebrachte OZB van zijn gebied gebruiken om een collectief initiatief te financieren. Het Ondernemersfonds Utrecht is er voor alle eigenaren en huurders die OZB niet-woningen betalen.

Elk trekkingsgebied mag zelf bepalen waaraan het geld wordt besteed, zolang het aansluit bij het doel van het fonds. Wel kan een aanvraag voor een bestedingsvoorstel alleen worden ingediend door de trekkingsgerechtigde.

Klipfolio

Per gebied wordt er bijgehouden hoeveel geld er in de gebieden is besteed en hoeveel budget er nog beschikbaar is. Trekkingsgerechtigden en andere direct belanghebbenden kunnen ‘realtime’ inzage krijgen in de stand van zaken in hun trekkingsgebied via het online dashboard Klipfolio.

Wilt u een inlog voor Klipfolio ontvangen? Dan kunt u deze inlog aanvragen bij het Ondernemersfonds Utrecht.

Facturatie en BTW

Ondernemersfonds Utrecht heeft speciale afspraken met de belastingdienst over de verrekening van de BTW.
Zowel trekkingsgerechtigden als hun leveranciers en dienstverleners dienen hier rekening mee te houden bij
de opdrachtverstrekking en facturatie.

PROJECTEN