OfU-bijeenkomst: Duurzaamheid en de kracht van het collectief op 17 april

Datum: 17 april
Inloop
: 15.30 uur
Aanvang: 16.00 uur
Borrel: 18.00 uur
Locatie: ROSIERVANDENBOSCH Bedrijfswagens B.V., Reactorweg 27, Utrecht

Meld u hier aan

OfU organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven.

In Utrecht werken we er met z’n allen hard aan om in 2030 een energieneutrale stad te zijn. Toch laten ondernemers soms kansen om te verduurzamen liggen. De reden: energie is vaak geen core-business. Bedrijven hebben de benodigde specialistische kennis om maatregelen te nemen niet in huis.

Op onze bijeenkomst over de energie-transitie geven we handvatten om inventief aan de slag te gaan met duurzaamheid. Duurzamer worden hoeft helemaal niet veel te kosten, maar levert vooral veel op. Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer en de eerste energie-commissaris van Nederland, deelt met ons de kansen die hij tijdens zijn loopbaan is tegengekomen. Daarnaast laten we diverse voorbeelden uit de praktijk van het Ondernemersfonds aan het woord.

U krijgt volop de kans om elkaar te ontmoeten, informatie in te winnen en kennis te delen, zodat u aan het werk kan met verduurzaming van uw werkplek en omgeving. Samenwerken loont, juist ook als het gaat om de energie-uitdaging!

Meld u hier aan

Programma

  • Woord van welkom en introductie – gastheer Erik Rosier (Rosiervandenbosch)
  • Overhandiging handboek ECUB en toelichting – Margreet van Gastel (ambassadeur Energieuitdagingen 2020, RVO)
  • Drie best practices uit Utrecht – EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven, Green Business Club Utrecht, Robin Berg
  • Keynote lezing – Ruud Koornstra (energiecommissaris van Nederland, succesvol ondernemer)
  • Netwerkborrel

Ruud Koornstra had meerdere duurzame bedrijven, onder andere in ledlampen en laadpalen voor elektrische auto’s. Nu is hij op sabbatical, maar duurzaamheid laat hem niet los. Hij loopt als nationale Energiecommissaris onvermoeibaar heen en weer tussen politiek, bedrijfsleven, milieuorganisaties, wetenschap en innovatieve MKB-bedrijven om de transitie naar een duurzaam Nederland te versnellen. Duurzaamheid, weet Ruud Koornstra, staat voor veel mensen nog steeds gelijk aan minder: zet de kachel laag en trek een trui aan. Voor hem niet. ‘Duurzaamheid is voor mij handelen vanuit overvloed.’ Want duurzaam ondernemen biedt oneindig veel kansen, voor een betere wereld én voor de ondernemer. Dat heeft hij de afgelopen jaren als geen ander ontdekt. Ruud weet te inspireren met rake voorbeelden die hij zelf heeft meegemaakt op zijn weg om de wereld duurzamer te maken. Kijk hier even met hem mee in een aflevering van VPRO Tegenlicht.

Margreet van Gastel is ambassadeur Energieuitdagingen 2020. Eerder vervulde ze functies in het openbaar bestuur. Ze was onder andere wethouder RO – Openbare Ruimte en Milieu in Arnhem. Daarbij had ze altijd aandacht voor energietransitie, circulaire economie en (regionale) samenwerking. Naast bestuurlijke functies vanuit een toezichthoudende rol vervult ze nu met veel plezier en energie het ambassadeurschap IP2020. IP2020 richt zich de komende jaren op realisatie van méér wind op land, méér toepassingen voor hernieuwbare energie en méér energiebesparing bij bedrijven. IP2020 werkt samen met Ondernemend Nederland mét meer slagkracht, efficiëntie, samenhang en snelheid aan de doelen uit het Energieakkoord.

EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) is opgericht vanuit de ambitie om bedrijventerreinen zo duurzaam mogelijk te maken en om bedrijven te helpen hindernissen te overwinnen. ECUB is een coöperatie van en voor ondernemers zonder winstoogmerk. ECUB beschikt over/heeft toegang tot specialistische kennis, heeft een betrouwbaar en breed netwerk, verbindt, stimuleert en genereert daarmee realiserende uitvoeringskracht. ECUB ontzorgt en faciliteert ondernemers vanaf het formuleren van de verduurzamingsambities tot de uiteindelijke realisatie daarvan. Bedrijven die lid worden van ECUB krijgen een duidelijk beeld van het energieprofiel van hun onderneming, weten wat ze moeten doen om te voldoen aan wettelijke eisen die aan hen worden gesteld én wat ze daarbovenop kunnen doen om het energieprofiel verder te verbeteren. Leden van ECUB profiteren bovendien van collectief voordeel bij de inkoop van groene stroom, LED-verlichting en zonnepanelen. Ook ná het nemen van maatregelen worden leden actief op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken en veranderende wet- en regelgeving.

Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar Utrecht Centraal. Dat is de missie van Green Business Club Utrecht (GBCU). Om dit te bereiken werken de 14 participanten (13 grote bedrijven in het stationsgebied en de Gemeente Utrecht) samen aan kleine en grote projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, circulariteit en levendigheid (placemaking). Zo wordt het een plek waar iedereen zich thuisvoelt en die zich in de stad onderscheidt door schone lucht, een groene omgeving en allerlei activiteiten die er plaatsvinden. Kortom: een levendig, dynamisch én duurzaam stationsgebied.

Robin Berg is eigenaar van Lomboxnet en initiatiefnemer van We Drive Solar en Smart Solar Charging, waarmee hij internationale faam verwierf. Lomboxnet is een bewonersinitiatief in de wijk Lombok en heeft als doel supersnel internet goedkoop toegankelijk te maken met de snelheid van het licht en de kracht van de zon. Inmiddels internetten al meer dan 3.000 bewoners via LomboXnet. We Drive Solar maakt het mogelijk om elektrisch te rijden op zonne-energie. Smart Solar Charging is een duurzaam energiesysteem op wijkniveau. Met Smart Solar Charging wordt lokaal opgewekte zonne-energie in (deel)auto’s opgeslagen via een slim en dynamisch snellaad- en opslagsysteem. Dit creëert flexibele opslagcapaciteit die pieken op het elektriciteitsnet reduceert. Bekijk hier een fragment uit VPRO Tegenlicht over dit initiatief.

Meld u hier aan