2 november 2017 | Blog

Misverstanden rond het Ondernemersfonds (en hoe het werkelijk zit) #3

Fondsmanager Alan Grommers komt tijdens zijn werkzaamheden voor het Ondernemersfonds steeds minder mensen tegen die totaal niet weten wat het Ondernemersfonds doet en betekent voor de stad Utrecht. Tegelijk bestaan er nog veel misverstanden over het OfU. Daarom verheldert hij in een blogserie de grootste misverstanden over Ondernemersfonds Utrecht.

Misverstand #3: De start Tour de France is betaald uit het Ondernemersfonds

De Tour de France: een belangrijk evenement met internationale allure en het potentieel om de Utrechtse economie een flinke duw in de rug te geven. Maar ook een kostbaar evenement om binnen te halen. Er werd natuurlijk snel naar het Ondernemersfonds gekeken om dit mede mogelijk te maken.

Maar hoe zit het dan?

Als derde genoemd, maar met stip op nummer 1 als het gaat om hardnekkige misverstanden… Er is natuurlijk wel gekeken naar de mogelijkheid om stadsbreed een bijdrage te geven aan dit belangrijke evenement maar de optie is snel van tafel verdwenen. OfU werkt 100% op basis van de trekkingsgebieden. Dat betekent dat de initiatiefnemers achter de Tour in de trekkingsgebieden het gesprek aan moesten gaan om de ondernemers lokaal te overtuigen dat het goed zou zijn om bij te dragen. En met resultaat: vanuit diverse gebieden is ervoor gekozen om een bijdrage te doen aan specifieke aspecten van dat feestelijke (en snikhete) weekend in de zomer van 2015. Een groot deel van de trekkingsgebieden in Utrecht heeft echter niet bijgedragen aan de feestelijkheden.

Is er nog een kern van waarheid?

Afgezien van de bovenstaande constatering: nee. De gekste verhalen hebben hierover de ronde gedaan en dat is iets wat we ons hebben aangetrokken. Het zuiver houden van de informatie rondom het Ondernemersfonds was ook een belangrijke motivatie om ervoor te kiezen de inzet op communicatie te verhogen en Janneke aan te nemen. Overigens is het niet onbelangrijk om te vermelden dat in Leeuwarden in aanloop naar Culturele Hoofdstad van Europa 2018 een vergelijkbare discussie is gevoerd. Daar is na een intensieve lobby bij de ondernemersverenigingen uiteindelijk gekozen om wél vanuit alle trekkingsgebieden van het LOF bij te dragen aan dit grootschalige evenement. Het LOF is daardoor een van de hoofdsponsoren van “Leeuwarden-Fryslân 2018”. Een staaltje ûndernimmende mienskip van de Friezen.

Lees hier Alans blog over misverstand #1 (‘Jij bent toch van de gemeente?’) en hier zijn blog over misverstand #2 (‘Het ondernemersfonds, dat is toch een subsidiepot?’)