21 september 2017 | Algemeen, Blog

Misverstanden rond het Ondernemersfonds (en hoe het werkelijk zit) #1

Fondsmanager Alan Grommers komt tijdens zijn werkzaamheden voor het Ondernemersfonds steeds minder mensen tegen die totaal niet weten wat het Ondernemersfonds doet en betekent voor de stad Utrecht. Tegelijk bestaan er nog veel misverstanden over het OfU. Daarom verheldert hij in een blogserie de grootste misverstanden over Ondernemersfonds Utrecht.

Misverstand #1: ‘Jij bent toch van de gemeente?’

Op zich is het niet heel gek dat mensen denken dat het Ondernemersfonds ondergebracht is bij de gemeente. De ozb wordt immers door de gemeente geïncasseerd. Van de ambtenaren bij Economische Zaken mag verwacht worden dat ze een flink netwerk onderhouden en weten wat er speelt, toch?

Maar hoe zit het dan?

Stichting Ondernemersfonds Utrecht is een volledig onafhankelijk rechtspersoon en beheert het geld van het Ondernemersfonds. De stichting wordt bestuurd door ondernemers en belanghebbenden uit de stad, de gemeente heeft daar geen rol in.

Is er nog een kern van waarheid?

Niet echt. Maar de gemeente is natuurlijk wel een belangrijke relatie. Wij vragen jaarlijks een subsidie aan bij de gemeente en daar zijn wat voorwaarden aan verbonden die we deels ook weer door moeten leggen. Zo mag er bijvoorbeeld geen geld gaan naar politieke activiteiten of naar zaken met religieuze- of levensbeschouwelijke aard. Aan het eind van ieder jaar leggen wij verantwoording af voor onze uitgaven aan de gemeente en de gemeente toetst in hoeverre wij ons hebben gehouden aan de subsidievoorwaarden. Er zit trouwens ook een vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht in onze Raad van Advies.

Lees hier Alans blog over misverstand #2 (‘Het ondernemersfonds, dat is toch een subsidiepot?’) en hier zijn blog over misverstand #3 (‘De start van de Tour de France is betaald vanuit het Ondernemersfonds’).