Jaarverslag 2019 staat online

Nu alle aandacht uitgaat naar het bestrijden van de Corona crisis komt het publiceren van ons jaarverslag opeens in een ander daglicht te staan. Hoe relevant is dit nog?

Toch wel relevant. Al is het maar omdat we in 2019 de basis van het Ondernemersfonds Utrecht verder hebben versterkt. Dat maakt het nog meer mogelijk om als collectief de crisis te bestrijden. We kijken terug op een jaar waarin een bijzondere mijlpaal behaald werd: de gemeenteraad heeft besloten om het fonds structureel te ondersteunen en voor onbepaalde tijd te continueren. Verder zijn in 2019 ruim 440 aanvragen en bijna 2000 facturen ingediend waarmee in totaal €7.163.880 werd uitgegeven. Dat betekent dat er voor het 2e jaar achtereen meer werd uitgegeven dan er binnenkwam en dat er dus werd ingeteerd op de reserves. Een goede ontwikkeling nadat er een aantal jaren goed was ‘gespaard’ door de meeste trekkingsgebieden.

Via het jaarverslag legt het bestuur van Ondernemersfonds Utrecht verantwoording af aan alle bij het fonds betrokken partijen. In tegenstelling tot eerdere jaren hebben we dit jaar gekozen om alleen een digitale variant uit te brengen. Je leest hem hieronder en hij staat uiteraard hier op onze website.

Wij hopen dat je met plezier ons jaarverslag leest en dat je gemotiveerd raakt om de samenwerking op te zoeken.