Jaarverslag 2016: aantal aanvragen steeg met 40 procent

  • Jaarverslag 2016

Ondernemersfonds Utrecht kijkt wederom terug op een succesvol jaar. Het aantal aanvragen in 2016 steeg met 40 procent en de trekkingsgebieden hebben bijna net zoveel geld besteed aan projecten als in topjaar 2015.

Jaarverslag 2016

Dit staat in het jaarverslag 2016 van Stichting Ondernemersfonds Utrecht, dat vandaag is verschenen. Bestuursvoorzitter Hans de Leeuw: ‘Een enkel gebied is nog zoekende, maar we zien dat de belangstelling voor het Ondernemersfonds nog steeds toeneemt. In 2016 hebben we extra geïnvesteerd in onze communicatie, waarmee we Utrechtse ondernemers nog meer willen informeren en inspireren. Tijdens de feestelijke bijeenkomst voor lustrumjaar 2017 werd goed zichtbaar dat het enthousiasme over het fonds groeit. Er ontstaat een nieuwe dynamiek.’

Bestedingen Ondernemersfonds Utrecht

Van de (geprognotiseerde) omvang van het fonds in 2016 werd 102 procent besteed. Hiermee is de onderbesteding op gebiedsniveau teruggelopen. Met name de ‘oude’ tegoeden uit 2012 en 2013 zijn nu vrijwel geheel besteed. Sommige gebieden reserveerden geld voor toekomstige verplichtingen, bijvoorbeeld voor langlopende contracten. Deze reserveringen hebben een totale waarde van € 1.1 miljoen.

Lustrum in 2017

De ontwikkelingen in 2016 vormen een mooie basis voor lustrumjaar 2017. Op 30 januari 2017 is het vijfjarig bestaan van het Ondernemersfonds gevierd met 250 Utrechtse ondernemers en belanghebbenden. Ter gelegenheid van het lustrum is tevens een magazine verschenen over alles wat het Ondernemersfonds Utrecht de afgelopen vijf jaar teweeg heeft gebracht. Dit magazine is verschenen als een gecombineerde uitgave met het jaarverslag 2016.

Bestel het jaarverslag / magazine

Het jaarverslag is online te bekijken via www.ondernemersfondsutrecht.nl/jaarverslag.

Ook kunt u het jaarverslag / magazine bestellen: www.ondernemersfondsutrecht.nl/vijfjaar.

Ondernemersfonds Utrecht

Ondernemersfonds Utrecht is een initiatief van en voor Utrechtse ondernemers. Met dit fonds worden gezamenlijke projecten daadwerkelijk gezamenlijk gefinancierd, van sfeerverlichting tot camerabewaking, van evenementen tot elektrische laadpalen. Lees hier meer over het fonds en de mogelijkheden.