In gesprek met Aletta Koster en Tirsa van de Laan van de GBCU

De Green Business Club Utrecht (GBCU) is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het stationsgebied of daarmee verbonden zijn. De negentien participanten zetten zich sinds de oprichting in 2014 gezamenlijk in om het stationsgebied en de eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen en te verlevendigen. Dit doen ze door middel van concrete projecten en kennisdeling. Zo leren de participanten van elkaar en kunnen ze elkaar, maar ook derden, inspireren. Ook zijn er maar liefst vijf trekkingsgebieden van het Ondernemersfonds aangesloten bij de GBCU. We horen graag meer over deze bijzondere samenwerking en gaan daarom digitaal in gesprek met bestuurslid Aletta Koster en programmamanager Tirsa van der Laan.

Als je vraagt wat het grootste voordeel is om je aan te sluiten bij de GBCU, is het antwoord dat je via het netwerk je eigen duurzaamheidsdoelen kunt behalen. En daarbij gaat het om duurzaamheid in de breedste zin van het woord, dus dit kan ook om veiligheid, aantrekkelijkheid of levendigheid gaan. “Het is een optelsom van wat je als individu kunt doen, wat je als bedrijf kunt doen en wat je als gebied kunt doen op duurzaamheidsvlak.” aldus Aletta.

Het ontstaan van GBCU

Het stationsgebied is al jarenlang volop in ontwikkeling. Er wordt ontzettend veel gebouwd, opnieuw ingericht en omgeleid. Vanuit een aantal bedrijven en organisaties leefde de wens om – ondanks al die bedrijvigheid – zorg te dragen voor een prettig werk-, woon-, en verblijfsklimaat. Op een gegeven moment werd duidelijk dat het gebied niet alleen voor het openbaar vervoer, maar ook gedeeltelijk voor autoverkeer zou worden afgesloten. De gezamenlijke zorg over bereikbaarheid zorgde ervoor dat verschillende bedrijven met elkaar om tafel gingen en bespraken wat ze gezamenlijk konden gaan doen. Daaruit is de GBCU ontstaan.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en heeft de GBCU zich ontwikkeld tot een prachtige netwerkorganisatie waaruit verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid zijn voortgekomen. Alle bedrijven uit het stationsgebied kunnen zich aansluiten bij de GBCU, mits zij de doelstellingen omarmen en dat het meerwaarde geeft bovenop wat je al doet als bedrijf.

“Als bedrijf ben je vaak al bezig met het verduurzamen van je organisatie of gebied en dan zie je ook dat er acties nodig zijn die je niet in je eentje kunt realiseren. Acties waarbij je het collectieve netwerk nodig hebt.” – Aletta Koster

GBCU en OfU

Twee jaar geleden is ook het Ondernemersfonds aangehaakt bij de GBCU. Niet als participant, maar omdat er vanuit vijf verschillende trekkingsgebieden al regelmatig werd bijgedragen aan projecten. Om meer slagkracht te genereren is er besloten om vanuit de trekkingsgebieden een collectieve bijdrage te doen. Daaruit worden vervolgens projecten van de verschillende werkgroepen gefinancierd. Met deze collectieve bijdrage laten de gebieden zien dat ze op collectieve wijze de GBCU en haar doelstellingen omarmen en daaraan bijdragen. De daadwerkelijke werkgroepen en projecten worden door de participanten getrokken.

Aletta geeft aan dat je als participant op verschillende niveaus voordelen kunt halen uit de GBCU. “In eerste instantie is het goed voor je netwerk, je leert allemaal mensen kennen. Dit is een belangrijke basis. Vervolgens kun je ervaringen uitwisselen, met elkaar kennis uitwisselen. En als je verder wilt gaan kun je ook echt dingen gaan doen door deel te nemen in de werkgroepen. Niet iedereen hoeft op al die niveaus wat te doen. Het netwerk is zo ingedeeld dat er voor iedereen een passende rol is, waarbij je op een hele toegankelijke manier met elkaar in gesprek kunt gaan over duurzaamheid. Tegelijkertijd zijn onze participanten ook de ambassadeurs binnen de trekkingsgebieden. Door de oproep te doen:  ‘kom met ideeën, wij willen weten wat er speelt in een gebied’ proberen we samen te kijken hoe we doelstellingen gaan vormgeven. De ervaring leert dat de doelen, die een trekkingsgebied wil realiseren en wat wij willen realiseren, altijd wel overlappen.”

  De tijdelijke ‘Groene Oase’ op het Moreelsepark

Werkgroepen en projecten

Als programmamanager houdt Tirsa zich o.a. bezig met de werkgroepen. Deze worden gevormd door afgevaardigden van de participanten. In de werkgroepen gaan ze aan de slag met grote en vaak gebiedsoverschrijdende thema’s. “Een daarvan is Zero Emissie. In deze werkgroep werken participanten samen aan een schoon en bereikbaar stationsgebied. Door leveringen te bundelen en deze CO2-neutraal te laten leveren, wordt invulling gegeven aan de Green Deal Zero Emisson Stadlogistiek die in 2018 is ondertekend.” “Heel kort samengevat is dat het verminderen, verslimmen en verschonen van de goederenstroom.” vult Aletta aan.

Eén van de gerealiseerde projecten dit jaar, is de groene oase in het Moreelsepark.

“Helaas zitten we wegens corona wederom in een lockdown, maar normaal gesproken is dit een plek waar bewoners, werknemers en passanten in de hectiek van de dag elkaar kunnen ontmoeten en even tot rust kunnen komen. Dit project is een mooi voorbeeld van iets waar een heel (trekkings)gebied profiteert.” – Tirsa van der Laan

Vooruitkijkend naar komende jaren vertelt Tirsa dat er mooie plannen zijn. “We gaan aan de slag met het daklandschap van Utrecht Centraal. Als je nu op Google Maps kijkt zie je dat het grootste deel van het gebied plat en grijs is. Terwijl er tegenwoordig heel veel mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld begroeiing op daken. Maar je kunt je dak ook ‘blauw’ maken, waarbij je regenwater opvangt. Dit heeft vele voordelen voor een gebouw maar zeker ook voor een gebied. Zo is het mogelijk om de afvoer van het regenwater te reguleren, waardoor straten niet blank komen te staan. Maar je kunt het water ook gebruiken om de temperatuur van gebouwen te regelen en het draagt bij aan de biodiversiteit. Kortom, de daken gebruiken kent alleen maar voordelen” – roept Tirsa enthousiast. 

Ben jij ook nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over (de projecten van) de GBCU? Neem dan eens een kijkje op hun website en laat je inspireren.