21 mei 2019 | Interview, Nieuws

Heerd-Jan Hoogeveen (StartupUtrecht): ‘Ga eens in gesprek met een start-up!’

Vier jaar geleden werd StartupUtrecht opgericht om de werkgelegenheid in regio Utrecht te stimuleren. Het is een samenwerking tussen o.a. Utrecht Inc, Holland Start-up, de gemeente Utrecht en Economic Board Utrecht. OfU interviewde directeur Heerd Jan Hoogeveen over de betekenis van start-ups voor de stad. Welke start-ups zijn er eigenlijk in Utrecht? En wat kunnen zij concreet betekenen voor de economie, en in het bijzonder: voor het bedrijfsleven?

Toen hij driekwart jaar geleden vertrok bij Economic Board Utrecht kreeg Heerd Jan Hoogeveen een pop-up tentje cadeau van zijn voormalige collega’s. Als directeur en enige medewerker van StartupUtrecht heeft hij namelijk geen vaste werkplek meer. Hij verdeelt zijn werkdagen nu over diverse Utrechtse start- en scale-up kantoren, zoals Dotslash (./), de Graduate Space in Rijnsweerd of de JIM (Jaarbeurs Innovation Mile, red.) in het Beatrixgebouw.

./ (Dotslash) is een een Utrechts kantoor voor start- en scale-ups.

In totaal zijn er verspreid over de regio Utrecht zo’n 250 start-ups. Aan Heerd Jan de uitdaging te bevorderen dat de start-ups zich hier thuis voelen, voldoende mogelijkheid hebben te groeien en kunnen integreren met het bedrijfsleven.

Wat voor start-ups hebben zich in Utrecht gevestigd?

“Utrecht trekt vooral start-ups die technologie verbindt met mensen. In steden als Eindhoven en Delft ontwikkelen ze heel intelligente dingen; in Utrecht verbinden we die technologie met mensen en wat mensen nodig hebben. Ook houden veel Utrechtse startups zich bezig met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Ik denk bijvoorbeeld aan Packaly, een start-up die voor retailers pakketjes bezorgt zonder CO2-uitstoot. Een ander, SoLease, heeft een propositie ontwikkeld om zonnepanelen te leasen. De investering is zo veel lager dan bij kopen. Of denk aan Wheels B&B, een soort Airbnb voor mensen in een rolstoel. De founder was zo lang bezig een weekendje Londen te boeken voor haar rolstoelafhankelijke vader, dat ze besloot te werken aan een oplossing.”

Wat voor baat hebben start-ups bij contact met het bedrijfsleven – en andersom?

“Start-ups hebben de briljantste ideeën. Ze kunnen bedrijven helpen om innovatieve oplossingen te vinden voor problemen waar ze tegenaan lopen. Soms hebben ze ideeën ontwikkeld voor zaken waarvan bedrijven niet eens weten dat het beter kan. Het gesprek met elkaar aangaan is dan de enige manier om dat te ontdekken.

Als corporates samen gaan werken met start-ups komen ze beide verder. Maar het is belangrijk dat bedrijven wel bereid zijn te veranderen. Een van de start-ups in Utrecht ontwikkelde bijvoorbeeld een manier om de medewerkerstevredenheid dagelijks te peilen. Door de tevredenheid frequenter te onderzoeken, kunnen bedrijven er veel effectiever beleid op voeren. Voor het bedrijfsleven is zoiets wel echt wennen. Het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek was immers goed zoals het was. Wat zou de meerwaarde zijn? Het is een voorbeeld van hoe start-ups vaak een ‘up-hill battle’ moeten voeren.

En ja, ook start-ups hebben wat te leren. Ze hebben vaak goede ideeën en veel elan, maar ze moeten ook geconfronteerd worden met de realiteit van een bedrijf van vijfhonderd man. Dat ontdekken ze alleen als ze de kans krijgen het gesprek aan te gaan.”

Het klinkt alsof er veel te winnen valt bij meer samenwerking. Wat houdt Utrecht nog tegen?

“Tussen bedrijven en start-ups is nogal een cultuurverschil. Kort door de bocht is dat het verschil tussen mannen in pakken en jochies op gympies. Daarnaast verschilt de werkwijze van start-ups van die van grotere partijen. De laatste willen weten waaraan ze beginnen voordat ze tot kopen overgaan, terwijl start-ups juist werken volgens de Lean Start-upmethode (hierbij wordt een simpel prototype van het product getest en op basis van de feedback van de klant steeds verder doorontwikkeld, red.). Een derde verschil is de wijze waarop beide partijen omgaan met data. Het gewone MKB spreekt weliswaar veel over nieuwe technologie, maar heeft daarin echt nog een stap te zetten. Start-ups zijn daar echt verder in.”

Wordt er in andere regio’s meer samengewerkt?

“Ik heb de indruk dat in andere regio’s bedrijven en instellingen elkaar makkelijker weten te vinden dan in Utrecht. In regio’s als Maastricht, Twente en Eindhoven is er door diverse crises noodgedwongen een vruchtbare samenwerking ontstaan. Kijk bijvoorbeeld naar Brainport in Eindhoven na de crisis rond Philips.

In dat opzicht gaat het vergeleken met andere regio’s in Utrecht misschien wel te goed!”

Is het belangrijk voor Utrecht om start-ups aan te trekken?

“Uiteraard is het belangrijk voor de uitstraling en werkgelegenheid van Utrecht. Voor een gezonde economie zijn ondernemende mensen en innovatieve bedrijven onontbeerlijk. Start-ups brengen dat met zich mee, ook als de start-up faalt. De founders hebben dan immers wel begrepen wat ondernemen en innoveren is. Dit nemen ze vervolgens mee naar de bedrijven waar ze aan de slag gaan. En start-ups die succesvol zijn helpen het MKB om te innoveren. Het trekken van start-ups dient dus een groter doel dan de proposities van de start-ups alleen.”

PS. Heb jij je al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Hierin verzamelen we relevant nieuws voor ondernemers en delen we OfU-projecten. Bovendien ontvang je via de nieuwsbrief een uitnodiging voor onze netwerkbijeenkomsten.