18 november 2019 | Nieuws

Eerste editie van het jaarcongres: groot succes!

Op 6 november vond in het Spoorwegmuseum ons allereerste jaarcongres plaats. Bijna 200 belangstellenden werden getrakteerd op een inspirerend programma, waarin een blik op de toekomst van Utrecht centraal stond.

Voorafgaand aan de grotere, plenaire bijeenkomst kwamen enkele actieve ondernemers samen voor een mini-seminar over aanbestedingen. De Expo zaal liep vervolgens snel vol met een bont gezelschap aan toehoorders. Vertegenwoordigers van het Utrechtse bedrijfsleven, scholen en vastgoedeigenaren, maar ook andere ondernemersfondsen uit het land kwamen naar het Spoorwegmuseum om het eerste jaarcongres van het fonds bij te wonen.

Fonds voor onbepaalde tijd gecontinueerd

Bestuursvoorzitter Hans de Leeuw opende het congres en verwelkomde alle aanwezigen. Hij benoemde de feestelijke aanleiding voor het jaarcongres: het fonds werd afgelopen zomer voor onbepaalde tijd gecontinueerd.

Inspirerende sprekers

Na de opening van Hans werd het woord gegeven aan Jos Burger, CEO bij Ultimaker. Hij gaf een interessante presentatie waarin hij onder andere deelde waarom Ultimaker bewust de keuze heeft gemaakt het internationale bedrijf in Utrecht te vestigen.

Vervolgens spraken Marjolein van Alfen en Martijn Stemerdink namens kerngroep Merwede over de bekendheid en levendigheid van de wijken Merwede en Transwijk. Zij legden uit wat de aanpak voor deze wijken tot een succes maakt.

Aan het eind van het plenaire gedeelte nam het bestuur van het fonds plaats op het podium. Onder leiding van dagvoorzitter Machteld Kooij kon het publiek allerlei vragen stellen aan het bestuur.

Verschillende break-out sessies

Na het plenaire gedeelte gingen de bezoekers uiteen en volgden zij verschillende break-out sessies. Zo gaf Rick Pastoor (auteur van boek GRIP) concrete handvatten hoe je je manier van werken slimmer kan inrichten.

Chantal Riedeman, oprichtster van Shopology, nam aanwezigen mee in het brein van bezoekers in trekkingsgebieden. Op deze manier kreeg iedereen meer inzicht in hoe een trekkingsgebied klantvriendelijk(er) gemaakt kan worden.

Onder leiding van Machteld Kooij gingen deelnemers met elkaar in gesprek.

Ook waren Utrecht Marketing, SportUtrecht en La Vuelta Holanda aanwezig. Tijdens hun break-out sessie zoomden zij in op de mogelijkheden die La Vuelta Holanda volgend jaar voor Utrecht biedt. Zo organiseert SportUtrecht de Vuelta Fietshubs, een fietsdorp in alle Utrechtse wijken voor alle inwoners van de stad. SportUtrecht nodigt o.a. Utrechtse ondernemers uit om samen te werken.

Afsluitende woorden en een borrel!

In het volgende, plenaire gedeelte sprak Nicole Kuppens, directeur van het Spoorwegmuseum, over de historie en toekomst van het museum. Er werd afsluitend een moment stil gestaan bij het afscheid van fondsmanager Alan Grommers. Alan sprak: “Dank dat ik de afgelopen jaren heb mogen werken voor het Ondernemersfonds. Een fonds waarin zoveel potentieel zit!” Na zich vier jaar volop voor het fonds te hebben ingezet geeft hij het stokje door aan Kyra Kasel. Het congres werd afgesloten met een feestelijke borrel.