14 mei 2018 | Blog Rachella en Eva (The Social Collective):

Een open brief aan ondernemers

Ondernemerschap, sociaal ondernemen, op een ondernemende manier maatschappelijke impact maken. Dit zijn thema’s waar regelmatig over wordt gesproken en gediscussieerd. Hoe mooi zou het zijn om, in plaats van de focus te leggen bij de verschillen en definities, op zoek te gaan naar de verbindende factor en te kijken naar mogelijkheden.

Wij, Rachella en Eva van The Social Collective, hebben sinds 2016 een werkplek in De Dreef, van waaruit wij samen met diverse andere ondernemers werken aan waardecreatie op allerlei vlakken. Wij geloven dat de manier waarop hier wordt samengewerkt een voorbeeld kan zijn voor anderen. Vandaar dat we een open brief richten aan jullie, ondernemers. Hierin leggen we uit wat een samenwerking volgens ons allemaal kan opleveren.

De Dreef

De Dreef is een verzamelpand in Overvecht, waar onder andere een buurtcentrum, een sporthal en diverse kantoren zijn gevestigd. Ons collectief heeft hier een werkplek en organiseert daarnaast al een aantal jaar ‘de Sociale Buurtmarkt’ op het Dreefplein voor het gebouw. Als sociaal ondernemers en kwartiermakers werken wij samen met bewoners en organisaties uit de omgeving aan de identiteit van De Dreef en het aangrenzende plein. Op deze plek is ook de samenwerking ontstaan tussen ons collectief en Arjen van Ree, Bureau in Ontwikkeling, beheerder van De Dreef.

social-collective

Meerwaarde

Vaak is het duidelijk wat ondernemers uit de commerciële, private sector kunnen bieden aan andere partijen. Denk aan voorbeelden als kantoorruimte, investeringen of andere vormen van financiële ondersteuning. Maar andersom wordt de meerwaarde van sociaal ondernemerschap voor andere ondernemers niet altijd erkend. Volgens Arjen van Ree is die meerwaarde er wel degelijk. Hij stelt dat je als ondernemer goede dingen kunt doen, maar toch heel erg naar binnen gericht kunt zijn en dan kansen misloopt. “Dat zag ik ook gebeuren op De Dreef. Ik probeer een thuis te creëren voor een grote groep mensen en dat is met de inzet en energie van de dames van The Social Collective zeker ontstaan.”

Pragmatisch

Wij hebben als sociaal ondernemers met onze projecten veel ervaring opgedaan in diverse sectoren en buurten. We zijn het gewend om met verschillende doelgroepen te werken en hun taal te spreken, óf weten mensen te vinden en te betrekken die dat misschien beter kunnen dan wij. Daarnaast zien we overal kansen en hebben een pragmatische aanpak, iets wat Arjen erg aanstond. “Wat ik leuk vond was dat de meiden hun kop boven het maaiveld uit durfden te steken en gewoon zijn begonnen met de Sociale Buurtmarkt. Natuurlijk waren er dingen die achteraf anders konden, maar ze hebben het wel gewoon gedaan!”

Kansen voor de wijk

We hebben elkaar hier, ondanks onze verschillende achtergronden, in gevonden. Wat begon met het betrekken van een werkruimte in het pand is doorgegroeid in een samenwerking die zich blijft ontwikkelen. Dit is heel organisch gegaan, omdat wij alle ruimte en vrijheid krijgen om in te schatten wat nodig is om te bereiken wat wij als partijen gezamenlijk voor ogen hebben. Dat betekent veel schakelen en communiceren over wat er gebeurt en hoe wij kijken naar de uitkomsten en onze samenwerking. Dit levert ook steeds nieuwe ideeën op, én kansen op andere plekken in de wijk. Arjen is het hier mee eens. “Eva en Rachella zijn heel erg goed in het creëren van waarde voor bewoners. Ik ben op het Veemarktterrein ook initiatiefnemer van dingen en daar mis je wel het type Eva en Rachella. Want mensen hebben daar allemaal leuke ideeën, alleen het doen, dat is een tweede. En dat vind ik zo krachtig, ze doen het gewoon!”

Gezamenlijke visie

Deze manier van samenwerken in het overbruggen van sectoren vraagt naast wederzijds vertrouwen ook om een gezamenlijke visie. Wat is hiervoor nodig? Allereerst het focussen op een gemene deler, in plaats van op elkaars verschillen. In ons geval onder andere het bruisender en toegankelijker maken van De Dreef en het verbinden van alle betrokken personen en partijen. Daarnaast is het belangrijk om elkaars taal te (leren) spreken en transparant te zijn in verwachtingen en afspraken. Het klinkt voor sommige partijen nog erg spannend, maar levert aan beide kanten veel op. Zeker wanneer je waardecreatie breder bekijkt dan het economische aspect, maar ook stilstaat bij de significantie van netwerkverbreding, extra draagkracht, frisse blikken en een andere manier van communiceren naar en met diverse doelgroepen. Wij willen alle ondernemers dan ook uitnodigen om de samenwerking met, en expertise van, individuen en partijen buiten de eigen sector op te zoeken en hun ervaringen te delen met collega’s!

Meer weten over wat er gebeurt op De Dreef of heb je vragen over deze manier van samenwerken? Neem contact met ons op via dedreef@thesocialcollective.nl.

Rachella Dubbeldam & Eva Leen
The Social Collective

the-social-collective