28 maart 2018 | Nieuws, Projecten

ECUB organiseert samen met gemeente Digitaal Energieloket

Sinds 15 maart 2018 kunt u via de website van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven een bijdrage aanvragen bij het Digitaal Energieloket voor begeleiding bij het doorvoeren van bovenwettelijke duurzame maatregelen. De bijdrage betreft maximaal de helft van de kosten, met een maximum van 1500 euro. Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, businesscase berekeningen of het aanvragen van subsidies of offertes.

Op 15 maart werd het Digitaal Energieloket geopend door wethouder Lot van Hooijdonk samen met Patrick van Echtelt van het installatiebedrijf Warmtebouw Utrecht B.V. Dit gebeurde door het indienen van de eerste aanvraag. Warmtebouw Utrecht B.V. diende een aanvraag in voor een bijdrage aan onderzoek naar implementatie van het zogenoemde solar-rooftop-systeem, waardoor tapwater opgewarmd kan worden via een soort zonnecollectoren. Warmtebouw wil een proeftuin zijn voor duurzame technieken om zo haar klanten nog beter van dienst te kunnen zijn op het gebied van duurzaamheid.

Wethouder Lot van Hooijdonk noemde het Energieloket een mooie aanvulling bovenop het al bestaande dienstenpakket van ECUB. De gemeente wil bedrijven die net een stapje extra willen zetten op het gebied van duurzaamheid aanmoedigen en hoopt dat het ‘duurzaamheidsvirus’ door het Digitaal Energieloket verder verspreid zal worden.

ECUB

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) werd opgericht vanuit de ambitie om bedrijventerreinen zo duurzaam mogelijk te maken en om bedrijven te helpen hindernissen te overwinnen. ECUB is een coöperatie van en voor ondernemers zonder winstoogmerk. ECUB beschikt over/heeft toegang tot specialistische kennis, heeft een betrouwbaar en breed netwerk, verbindt, stimuleert en genereert daarmee realiserende uitvoeringskracht.

ECUB ontzorgt en faciliteert ondernemers vanaf het formuleren van de verduurzamingsambities tot de uiteindelijke realisatie daarvan. Bedrijven die lid worden van ECUB krijgen een duidelijk beeld van het energieprofiel van hun onderneming, weten wat ze moeten doen om te voldoen aan wettelijke eisen die aan hen worden gesteld én wat ze daarbovenop kunnen doen om het energieprofiel verder te verbeteren. Leden van ECUB profiteren bovendien van collectief voordeel bij de inkoop van groene stroom, Ledverlichting en zonnepanelen. Ook ná het nemen van maatregelen worden leden actief op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken en veranderende wet- en regelgeving.