4 april 2019 | Ondernemersfonds Utrecht

Dien je aanvraag op tijd in

Helaas wordt het Ondernemersfonds regelmatig geconfronteerd met ondernemers die hun aanvragen te laat indienen. Dan worden aanvragen pas ingediend wanneer het aangevraagde project al gestart is. In sommige gevallen is het project zelfs al afgerond.

Aanvragen kunnen worden afgewezen

We attenderen jullie graag op de nadelen die hieraan kleven. Het risico bestaat altijd dat een aanvraag afgewezen wordt door het bestuur van het Ondernemersfonds. In weer andere gevallen moet een aanvraag eerst aangepast worden voordat het Ondernemersfonds hem kan goedkeuren.

Gevolgen

Als aanvrager / trekkingsgerechtigde loop je hier een behoorlijk risico mee. Niet zelden verwachten leveranciers en dienstverleners namelijk dat zij al een factuur kunnen sturen. Dit kan pas als een aanvraag door ons is goedgekeurd. Het gevolg is dat zij vaak lang op hun geld moeten wachten.

Wanneer er door de trekkingsgerechtide al kosten voor het project zijn voorgeschoten, ontstaat er een situatie waarin er kosten gedeclareerd moeten worden. Door de specifieke regelgeving die van toepassing is op de BTW bij het Ondernemersfonds, levert dit vaak problemen op.

Dien je aanvraag op tijd in

Met andere woorden: dien je aanvragen bij het Ondernemersfonds op tijd in! Houd voor de zekerheid rekening met ongeveer vier weken behandeltijd van je aanvraag. En reken met een betaaltermijn van ongeveer drie weken vanaf het moment van toekenning. Dan zit je altijd goed!