1 december 2015 | Ondernemersfonds Utrecht

Btw Ondernemersfonds Utrecht

Hoe zat het ook al weer?

De laatste tijd hebben we met een aantal van u contact gehad over de manier waarop wij bij OFU omgaan met de btw. Dat heeft hier en daar tot wat discussie geleid en in enkele gevallen helaas tot vervelende misverstanden die alle betrokkenen in enkele gevallen veel werk hebben bezorgd. Dit alles kan voorkomen worden door rekening te houden met de belangrijkste afspraak die dateert uit de oprichtingsfase van het fonds:

“Alle facturen met betrekking tot de uitvoering van de projecten dienen door de presterende ondernemers op naam en ter adressering van OFU te worden gesteld, nadat OFU de (door de ondernemersvereniging aan OFU voorgelegde) opdrachtovereenkomst heeft geaccordeerd”

Bij de oprichting van het OFU in 2012 zijn er bindende afspraken gemaakt tussen OFU en de Belastingdienst over deze manier van werken. Hiervoor waren meerdere aanleidingen:

  • Men wilde niet alle verenigingen verplichten tot het voeren van een btw administratie.
  • Verschillende type organisaties (betalers) binnen de trekkingsgebieden hebben verschillende voorwaarden voor de aftrek van btw, als zij daar al voor in aanmerking komen. De Belastingdienst voorzag een complexe situatie ontstaan en gaf de voorkeur aan één centraal aanspreekpunt.

Op basis van de afspraken kunnen de ondernemersverenigingen de btw op kosten derhalve in aftrek brengen, voorzover de aangesloten ondernemers aan te merken zijn als btw-belaste ondernemers. Er zijn binnen het kader van de gemaakte afspraken met de Belastingdienst verrekenpercentages vastgesteld per trekkingsgebied .

Het is goed om te realiseren dat, wanneer u als organisatie zelf facturen betaalt voor zaken die later gedeclareerd worden bij het fonds, u feitelijk ingaat tegen de afspraken die gemaakt zijn met de fiscus, zeker wanneer de btw over de betaalde facturen vervolgens voor 100% wordt verrekend. Het is niet uitgesloten dat de Belastingdienst hierop gaat handhaven.

Niet btw plichtige verenigingen

Nog vervelender kan het worden wanneer een stichting of vereniging kosten heeft gemaakt waarover zij btw betalen die zij niet kunnen verrekenen doordat zij geen btw nummer hebben. OFU kan de declaraties enkel netto betalen. Los van het feit dat dit ingaat tegen de afspraken met de fiscus, is de btw dan ook nog eens voor eigen rekening. De betaalde btw mag niet als kostenpost worden opgevoerd.

Het is goed om te realiseren dat de afspraken met de belastingdienst in het voordeel zijn van u als belanghebbenden in het fonds. Wij hebben dan ook een gezamenlijk belang om deze goed na te leven. Als fondsmanagement zijn wij goed toegerust om iedere twee weken opnieuw een grote hoeveelheid facturen te verwerken. Een bijkomend voordeel voor de trekkingsgebieden is dan ook het feit dat wij niet alleen de btw administratie, maar ook de verdere handelingen die bij het betalen van facturen horen, uit handen nemen van overwegend vrijwillige, onbetaalde penningmeesters.

Hoe gaan we ook alweer te werk?

Het is echt eenvoudig: wanneer het projectnummer is toegekend, kan deze gedeeld worden met leveranciers e.d. Zij richten hun factuur aan:

Stichting Ondernemersfonds Utrecht
Kobaltweg 11
3542 CE UTRECHT.

Optioneel: p/a Naam en adresgegevens opdrachtgever

onder vermelding van het projectnummer: gebiedsnummer + uniek volgnummer

Wij ontvangen de factuur rechtstreeks en nadat er een akkoord uit het gebied is gegeven, dragen wij zorg voor betaling. Ten minste iedere twee weken vindt er een betaalronde plaats. Wij verzorgen vervolgens de btw aangifte in overeenstemming met de vastgestelde percentages per gebied.

Steeds meer bedrijven raken gewend aan deze manier van factureren. Sommige leveranciers zullen het een beetje onwennig vinden. We raden jullie aan om hen met ons in contact te brengen. Wij durven te beweren dat we mogelijke twijfel eenvoudig weg kunnen nemen.

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.

Corrie, Daan en Alan