22 juni 2016 | Ondernemersfonds Utrecht

Boeiende bijeenkomst Onderwijs en het Ondernemersfonds

De onderwijssector is met haar vele grote gebouwen een belangrijke bijdrager aan het Ondernemersfonds maar is relatief bescheiden vertegenwoordigd in de projecten. Een kleine 50 geïnteresseerde ondernemers, bestuurders uit het onderwijs en andere belanghebbenden bezochten op 27 mei een relatiebijeenkomst van het OfU over de kansen voor Onderwijs en het Ondernemersfonds in de Universiteitsbibliotheek op het Science Park. Onder de deelnemers waren naast trouwe bezoekers ook weer veel nieuwe gezichten te bespeuren. Het leverde een boeiende discussie op over de rol van het OfU.

Ruimte voor discussie

Na een welkomstwoord van Hans de Leeuw en een korte update over het OfU van Alan Grommers nam Tom Straeter het woord namens Utrecht Science Park. De organisatie vormt een drijvende kracht achter de ontwikkeling van het Utrecht Science Park (voorheen de Uithof) als ‘unieke plek waar inspiratie, ontmoeting en samenwerking centraal staan’. Basisschooldirecteur Peter Kooy pakte de aanwezigen vervolgens in met een inspirerend verhaal over zijn concept SmartCitySchool. Tot slot was er ruimte voor discussie aan de hand van enkele stellingen. De discussie toonde aan dat de meningen weliswaar verschillen over wat de rol zou moeten zijn van het OfU binnen de samenkomst van de verschillende sectoren, maar dat samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld stageplekken en onderzoek als vanzelfsprekend wordt gezien door alle betrokkenen. Wederom werd duidelijk dat de gebiedsgerichte benadering in Utrecht voor het grootste deel van de betrokkenen niet te betwisten is.

Ontmoetingsplaats

In de voorbereidende gesprekken bleek dat er een sterke behoefte is vanuit de onderwijsinstellingen om zich meer naar buiten te richten en de samenwerking op te zoeken met bewoners en met ondernemers. Het Ondernemersfonds wordt gezien als een belangrijke spil omdat het een ontmoetingsplaats is van de verschillende sectoren én vervolgens de middelen beschikbaar heeft om samen voorzieningen te realiseren. Hoewel de samenkomst van twee totaal verschillende bloedgroepen soms uitdagingen biedt, worden er door de deelnemers ook veel kansen gezien.

Relatiebijeenkomsten

OfU organiseert 3 á 4 keer per jaar een bijeenkomst voor al haar relaties. Het doel is om ontmoetingen mogelijk te maken tussen de verschillende trekkingsgebieden, sectoren en belanghebbenden rond het Ondernemersfonds. Ook een uitnodiging ontvangen? Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.