12 december 2018 | Blog

Blog Trude Maas: Utrechts Ondernemersfonds, doen en denken

  • Foto: Beeldboot

Een Ondernemersfonds. Zoiets kun je wel even bedenken, maar werkt het ook? Nu het Ondernemersfonds Utrecht in 2019 zeven jaar draait, stonden we daar even bij stil. Op een bijeenkomst over de toekomst van het fonds kwamen filmpjes langs van interessante en enthousiasmerende projecten. Uit de cijfers van het fonds kun je zien dat het allemaal even moest wennen. De eerste jaren werd de pot niet leeg gemaakt. Dat ‘probleem’ heeft het Ondernemersfonds inmiddels echter niet meer.

Van licht tot ruilbibliotheek

Vrijwel alle ‘trekkingsgebieden’ zijn inmiddels flink aan de slag, en besteden gezamenlijk het geld waarop ze recht hebben. De voorbeelden zijn zichtbaar. In winkelstraten is dat bijvoorbeeld de kerstverlichting. In Oost fietst een buurtconciërge door de straten. En in Rijnsweerd wordt gezamenlijk een ontwikkelingsplan voor de lange termijn gemaakt, tevens gericht op meer duurzaamheid van het vastgoed. Maar ook de ruilbibliotheek op het Centraal Station wordt zo betaald.

Evaluatie in 2019

Kortom: varianten te over. Allemaal gericht op de kwaliteit van de stad. Bouwstenen voor een evaluatie in 2019. Maar Utrecht is ook een stad van denkertjes, dus werd er eind november diepgang gegeven aan het gesprek over nut en noodzaak van zo’n fonds. Dat gebeurde aan de hand van prof. dr. Tine de Moor, historica aan de Universiteit Utrecht. Zij presenteerde het OfU in een breder kader.

Gilden en coöperaties

Plots was er een link tussen de trekkingsgebieden en de middeleeuwse gilden. Maar ook tussen de trekkingsgebieden en de actuele broodfondsen waarin zzp’ers zich onderling verzekeren tegen langdurige ziekte. De energiecoöperaties die overal ontstaan pasten erbij. En zelfs de Rabobank kwam even langs. We kregen uitgelegd dat ‘onderlingen’ en coöperaties eigenlijk al lang bestaan, maar dat ze een beetje vergeten raakten. En dat we ze nu opnieuw uitvinden.

Utrecht maken we samen

Tine de Moor toonde de taakverdeling tussen overheid en burgers. Hoe de overheid van ‘inspraak’ verschoof naar ‘co-creatie’. En hoe we nu meer partnerschap en burgerinitiatief kennen. Er ligt een grote lijn tussen ‘Utrecht maken we samen’ en het Ondernemersfonds.

Gemeentes leren van ons

En dus waren we ineens trots. Dat Ondernemersfonds in Utrecht biedt een mooi voorbeeld van bevordering van initiatief en samenwerking in wijken en trekkingsgebieden. Niet voor niets zaten in de zaal mensen uit andere gemeentes, die wilden leren hoe wij dat hier doen.

Verbeterpunten

En ja, er zullen vast wel verbeterpunten opdoemen bij de evaluatie volgend jaar van het fonds. Al is het maar omdat de gebieden – nu ze begrijpen hoe het werkt – harder over prioriteiten zullen moeten nadenken, want ‘op=op’.

Utrecht zet de toon

Duidelijk werd dat dit geen eendagsvlieg is, maar juist past in een bredere ontwikkeling. En ook dat Utrecht mede de toon zet voor de manier waarop je dit type beweging vorm kunt geven. Met dank aan de professor. Toch fijn, die universiteit onder handbereik.

Trude Maas is voorzitter van Utrecht Development Board
Deze blog verscheen eerder op Utrecht Development Board