10 juli 2018 | Blog

Blog Trude Maas: Meer ruimte voor de Makers

De waarde van Werkspoor

‘Het Werkspoorkwartier wordt letterlijk een nieuw centrum, een kloppend hart, een verbindende plek tussen Overvecht, Zuilen, Leidsche Rijn en de nieuwe woningen in de Cartesius-driehoek. Wij mogen daar best al trots op zijn. Maar we moeten nu ook zien door te pakken’.

Dit schrijven wij – Utrecht Development Board –  in ons Appèl ‘Meer Ruimte voor Makers’. Onze eigen Jeroen Hermkens en Quinten Peelen zetten ons op het spoor: samenwerking in de stad is nodig om ruimte te houden voor creativiteit en diversiteit. Belangrijke oproep voor heel veel mensen, want cultuur wordt gemakkelijk weggedrukt in een stad waar elke vierkante meter geld waard is.

Vastgoedpartijen

Werkspoor. Het indrukwekkende bedrijf ken ik uit mijn jeugd; mijn vader werkte er en wij woonden om de hoek. Na sluiting van de oude bedrijvigheid lagen de gebouwen er lang bij als holle kiezen. Nu vooruitstrevende vastgoedpartijen inzien dat oude bedrijfsgebouwen toekomst hebben, komt het leven hier terug. En hoe.

Financiën en cultuur

Ons Appèl kreeg handen en voeten mede dankzij een inspirerende bijeenkomst die de Utrecht Development Board in maart hield in het Centraal Museum, met gasten uit de andere drie grote steden. Ook voor hen rolden er veel verrassingen en good practices over tafel. Goed, die samenwerking over grenzen heen.

Intussen is een nieuw en fris college van B&W aangetreden, waar de wethouder Financiën ook Cultuur doet. Mooie combinatie, passend bij ons Appèl. De enthousiaste gemeenteraad wilde deze maand verse informatie bij het ‘Werkplan ruimte voor creatieve bedrijvigheid’ dat het vorige college achterliet.

Steun voor SWK030

Raadsleden Ellen Bijsterbosch (D66), Melody Deldjou Fard (GroenLinks), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren) en Hester Assen (PvdA) organiseerden een officiële -en drukke- Raadsinformatiebijeenkomst. Ook de nieuwe wethouder van Cultuur Anke Klein (D66) liep binnen. Ambtenaren vertelden waar de gemeente mee bezig is. Daar kon Jeroen Hermkens ons Appèl aandragen. Overigens heeft K.F. Hein Fonds net besloten om Utrechts non-profit culturele ruimteverhuurder SWK030 stevig te steunen bij het herinrichten van een stuk Werkspoorkwartier met meer plekken voor kunstenaars. Hulde.

Cultuur geen sluitpost

Er gebeurt dus al veel. Nu gaat het om doorpakken tussen de draaiende betonmolens, de bouwsteigers en de heipalen. We moeten bij de plannenmakerij voor de fysieke stad niet alleen denken aan bereikbaarheid, scholen, groen en energieverbruik. Ruimte voor cultuur hoort thuis in de planfase. Niet als sluitpost, maar als essentieel onderdeel van de kwaliteit van de stad.

Nieuwe glans

Gelukkig krijgt het roestige Werkspoor kleur en glans, licht en lucht, smaak en geluid.  Leefbaarheid en economische vooruitgang moeten blijvend aandacht krijgen in onze zo snel groeiende stad.

Trude Maas is voorzitter van Utrecht Development Board
Deze blog verscheen eerder op www.utrechtdb.nl