Bijeenkomst rondom de nieuwe omgevingswet: 21 juni

De nieuwe Omgevingswet is één van de meest omvangrijke wetswijzigingen sinds Thorbecke. De introductie is gepland in 2019. Hoogste tijd voor het Utrechtse bedrijfsleven om precies te weten wat hier speelt. Daarom organiseert De Slinger Utrecht, in samenwerking met het OfU en andere sponsoren (zie hieronder), op 21 juni een event: ‘Ondernemers, hun omgeving en de nieuwe Omgevingswet’. 

De nieuwe Omgevingswet maakt ruimtelijke ontwikkeling flexibeler en geeft meer ruimte aan eigen initiatief. Maar gaat de nieuwe wetgeving en omgang daarmee tot win-win-plannen leiden? Hoe zorgen we ervoor dat inhoud en visie centraal staan en dat de wetgeving dit optimaal ondersteunt? Hoe kunnen ondernemers hierin zelf het voortouw nemen? Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst.

Programma 21 juni

Tijd: 15.00 – 18.00 uur
Plaats: Provinciehuis Utrecht
Programma:

1. Welkomstwoord namens De Slinger Utrecht en de provincie Utrecht
2. Keynote: Erwin Heurkens, assistent-professor Bouwkunde (TU Delft) over privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling.
3. Keynote: Jan van Vulpen, jurist bij Wyn & Stael in Utrecht, over de nieuwe Omgevingswet en de nieuwe ruimte voor initiatief.
4. De Utrechtse praktijk en forumdiscussie: twee Utrechtse ondernemers vertellen mede namens het Ondernemersfonds Utrecht over hun ervaring met omgevingsontwikkeling.
5. Afsluiting en aankondiging van een vervolginitiatief van De Slinger Utrecht

Vervolg: gebiedsateliers

De Slinger is met Ondernemersfonds Utrecht, gemeente Utrecht en ondernemers in gesprek over zgn. gebiedsateliers, met als werktitel: ‘Utrechtse ondernemers aan de slag met hun omgeving en de Omgevingswet’. Een gebiedsatelier is een voor iedereen toegankelijke plek in het gebied, waar gebiedsontwikkeling gezamenlijk (overheid, burgers, ondernemers) bedacht en uitgewerkt wordt. Deze ateliers moeten het ‘samen stad maken’ binnen de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet verder bevorderen.

DSU en OfU

De Slinger Utrecht (DSU) en het Ondernemersfonds Utrecht (OfU) zijn wat dit betreft een mooie combinatie. DSU richt zich op betrokken economie waarbij ook aandacht is voor betrokken vastgoed- en gebiedsontwikkeling. OfU bestaat uit onder meer uit bijdragen van alle vastgoedeigenaren (niet-wonen) in Utrecht en wordt besteed per trekkingsgebied. Deze twee missies komen in het gebiedsatelier perfect samen en dat willen we – met de gemeente Utrecht en ondernemers – gaan uitwerken voor een aantal nog te selecteren trekkingsgebieden!

Sponsors van het event:

– Provincie Utrecht
– Wijn & Stael
– ASNOVA architecten
– TU Delft
– Partners van De Slinger Utrecht
– Ondernemersfonds Utrecht

Meer informatie over De Slinger Utrecht: www.deslingerutrecht.nl

Een officiële uitnodiging voor dit evenement volgt.