2 oktober 2020 | Blog, Corona, Nieuws

Aan ondernemend Utrecht

Deze afgelopen week stond in het teken van een hoop aankondigingen. Zo werden er maandag nieuwe maatregelen aangekondigd door het kabinet, verscheen woensdag de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht en presenteerde het college van burgemeester en wethouders donderdag de begroting 2021 aan de Gemeenteraad. In dit bericht zetten we alles op een rijtje wat van belang is voor Utrechtse ondernemers en lichten we een aantal belangrijke highlights uit.

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht

In de Veiligheidsregio Utrecht is een nieuwe noodverordening COVID-19 van kracht gegaan. Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijke maatregelen en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen. Klik hier om deze te lezen. Het is een flink document van 27 pagina’s waar helaas geen mooie infographic van is, maar wel de moeite waard om door te lezen. Er wordt bijvoorbeeld een maatregel aangekondigd die op maandag 5 oktober as ingaat mbt een deurbeleid voor oa detailhandel:

Verbod op samenkomsten is niet van toepassing op samenkomsten in detailhandel, bibliotheken, musea, monumenten, presentatieinstellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarmee vergelijkbare samenkomsten voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers, mits, voor zover het de detailhandel betreft, een deurbeleid wordt gehanteerd, voor zover het de levensmiddelenbranche van de detailhandel betreft, daarnaast ook de toegang tot de locatie minimaal twee keer per dag een uur wordt beperkt tot ouderen en kwetsbare mensen, én, voor zover het de overige doorstroomlocaties 4 betreft, per locatie het maximum aantal bezoekers tegelijk wordt toegelaten dat door de veiligheidsregio, na overleg met de betrokken organisatie, voor die locatie, rekening houdend met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter onderlinge afstand, is bepaald en aan de overige voorwaarden voor een samenkomst is voldaan, deze voorwaarden gaan in per 5 oktober 2020.

Ondernemersbrief van wethouder Verschuure

“Het aantal coronabesmettingen neemt zorgelijk toe, ook in Utrecht. Afgelopen maandag 28 september kondigde het kabinet nieuwe, landelijke maatregelen aan die in elk geval drie weken gelden. Ik weet dat velen van jullie zeer bezorgd zijn over deze ontwikkelingen; daar kan ik mij alles bij voorstellen. Met eigen ogen heb ik gezien hoe ondernemers de afgelopen maanden alles uit de kast hebben getrokken om de regels op te volgen, maatregelen hebben getroffen om een veilige omgeving te creëren voor klanten, bezoekers, leveranciers, medewerkers. Daarvoor wil ik jullie bedanken en mijn waardering uitspreken voor jullie inzet. Tegelijk kunnen wij er niet omheen om wederom een beroep te doen op jullie en andere partners in de stad, om samen op te trekken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.” – Klaas Verschuure

De gemeente wil een bedrag van € 10,5 miljoen investeren om de lokale economie te stutten obv deze pijlers:
– Utrecht verbetert investerings- en vestigingsklimaat
– Utrecht begeleidt en leidt op naar toekomstbestendig werk
– Utrecht blijft een levendige stad
– Utrecht investeert versneld
– Utrecht ondersteunt en adviseert

Klik hier om de hele brief te lezen.

Landelijke maatregelen en dashboard Coronavirus

De landelijke maatregelen zullen inmiddels bij iedereen bekend zijn, op de website van de overheid kan je ze nog rustig nalezen. Daarnaast geeft het dashboard coronavirus informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en per gemeente.